Show simple item record

Advanced Methods for Synthesis of Probabilistic Programs

dc.contributor.advisorČeška, Milanen
dc.contributor.authorStupinský, Šimonen
dc.date.accessioned2021-06-25T07:56:06Z
dc.date.available2021-06-25T07:56:06Z
dc.date.created2021cs
dc.identifier.citationSTUPINSKÝ, Š. Pokročilé metody pro syntézu pravděpodobnostních programů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2021.cs
dc.identifier.other136848cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/200211
dc.description.abstractPravdepodobnostné programy zohrávajú rozhodujúcu úlohu v rôznych technických doménach, ako napríklad počítačové siete, vstavané systémy, stratégie riadenia spotreby energie alebo softvérové produčkné linky. PAYNT je nástroj na automatizovanú syntézu pravdepodobnostných programov vyhovujúcich zadaným špecifikáciam. V tejto práci rozširujeme tento nástroj predovšetkým o podporu optimálnej syntézy a syntézy viacerých špecifikácií. Ďalej sme navrhli a implementovali novú metódu, ktorá dokáže efektívne syntetizovať parametre so spojitým definičným oborom ovplyvňujúce pravdepodobnostné prechody popri syntéze topológie programov, t.j., podporu pre syntézu topológie aj parametrov súčasne. Demonštrujeme užitočnosť a výkonnosť nástroja PAYNT na širokej škále prípadových štúdií z rôznych aplikačných domén ktoré majú uplatnenie v reálnom svete. Pri náročných problémoch syntézy môže PAYNT výrazne znížiť dobu behu až z dní na minúty a zároveň zaistiť úplnosť procesu syntézy.en
dc.description.abstractProbabilistic programs play a crucial role in various engineering domains, including computer networks, embedded systems, power management policies, or software product lines. PAYNT is a tool for the automatic synthesis of probabilistic programs satisfying the given specifications. In this thesis, we extend this tool primarily to support optimal synthesis and synthesis for multi-property specifications. Further, we have proposed and implemented a new method that can efficiently synthesise continuous parameters affecting the transition probabilities alongside the synthesis of a program topology, i.e., support of both topology and parameter synthesis at the same time. We demonstrate the usefulness and performance of PAYNT on a wide range of real-world case studies from various application domains. For challenging synthesis problems, PAYNT can significantly decrease the run-time from days to minutes while ensuring the completeness of the synthesis process.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectautomatizovaná syntézaen
dc.subjectpravdepododnostné programyen
dc.subjectMarkovské modelyen
dc.subjectmodel checkingen
dc.subjectautomated synthesiscs
dc.subjectprobabilistic programscs
dc.subjectMarkov modelscs
dc.subjectmodel checkingcs
dc.titlePokročilé metody pro syntézu pravděpodobnostních programůen
dc.title.alternativeAdvanced Methods for Synthesis of Probabilistic Programscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2021-06-24cs
dcterms.modified2021-06-24-17:15:23cs
thesis.disciplineVerifikace a testování softwarecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid136848en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.06.25 09:56:06en
sync.item.modts2021.06.25 08:16:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeHolík, Lukášen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Jak "velké" programy je možné syntetiovat? Jak si představujete potenciálního uživatele Vašeho nástroje (čím se zabývá, k jakému úkolu bude chtít nástroj využít a jak). Jak by šla potenciálně ještě vylepšit výkonnost syntézy? Zkuste přesněji vymezit váš osobní přínos co se týče řešení probému a nástroje. Jaký programovací jazyk jste využil, jaké paradigma?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record