Show simple item record

NON-GRAPHICAL DATA STRUCTURE FOR THE USEOF LCA IN BIM

dc.contributor.authorBrandtner, Michalcs
dc.date.accessioned2021-12-02T07:53:38Z
dc.date.available2021-12-02T07:53:38Z
dc.date.issued2021-07-31cs
dc.identifier.citationCzech Journal of Civil Engineering. 2021, vol. 7, issue 1, p. 16-26.en
dc.identifier.issn2336-7148cs
dc.identifier.other172331cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203038
dc.description.abstractČlánek se zabývá datovou strukturou pro účely posuzování životního cyklu staveb s využitím informačního modelu budovy (BIM). Posuzování životního cyklu (LCA) je metoda, využitelnápro prokázání vhodnosti navržených materiálů, konstrukcí nebo celých budov z hlediska životního cyklua jeho působení na životní prostředí. Pro samotné hodnocení LCA je stěžejní obstarat vstupní datapro tzv. inventuru životního cyklu (LCI). Cílem článku je definovat, jakou datovou strukturu je nutné získat z BIM modelu pro účely LCI. Nová metodika je postavena na základě informací z datové struktury standardizace negrafických informací modelu,zvané SNIM. Výhody představené metodiky byly prokázány na případové studii. Tyto výsledky jsou vhodné, pro rozšíření BIM modelu o nová data, nezbytná pro výpočty LCA.cs
dc.description.abstractThe article dealswith the data structure for the purpose of Life Cycle Assessment (LCA) of buildings using the Building Information Model (BIM). LCA is a method that can be used to demonstrate the suitability of proposed materials, structures, or buildings in terms of their whole life cycle and its environmental impact. For the LCA evaluation it is crucial to obtain life cycle inventory (LCI) input data. The aim of the article is to define a BIM data structure for LCI purposes. The new methodology is based on standardization of non-graphic information model data structure called SNIM. Advantagesof the proposed methodology have been demonstrated on the case study. These results are useful for expanding the BIM model with new data necessary for further LCA calculations.en
dc.formattextcs
dc.format.extent16-26cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherCzech Journal of Civil Engineeringcs
dc.relation.ispartofCzech Journal of Civil Engineeringcs
dc.relation.urihttps://doi.org/10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp16-26cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectStavebnictvícs
dc.subjectmetoda LCAcs
dc.subjectBIM modelcs
dc.subjectLCIcs
dc.subjectSNIMcs
dc.subjectConstruction industry
dc.subjectthe LCA methodology
dc.subjectthe BIM model
dc.subjectlife cycle inventory (LCI)
dc.subjectSNIM
dc.titleNEGRAFICKÁ DATA A JEJICH STRUKUTRA PRO VYUŽITÍ LCA V BIMcs
dc.title.alternativeNON-GRAPHICAL DATA STRUCTURE FOR THE USEOF LCA IN BIMen
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
sync.item.dbidVAV-172331en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2021.12.02 08:53:38en
sync.item.modts2021.12.02 08:12:51en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume7cs
dc.identifier.doi10.51704/cjce.2021.vol7.iss01.pp16-26cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2336-7148/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International