Recent Submissions

  • Klikové ústrojí s vysokou mechanickou účinností 

    Drápal, Lubomír
    Dokument popisuje možnosti zvyšování mechanické účinnosti klikového mechanismu spalovacího motoru. Pro tento účel je zvolena koncepce se sníženým počtem hlavních ložisek a její přínos je ověřen experimentálně. Vlastní návrh ...
  • Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek 

    Hájek, Petr
    Disertační práce popisuje simulaci lidské fonace ve smyslu posledních teorií. Fonace je zde uvažována jako obousměrná fluidně-strukturně-akustická interakce, u níž je interakce mezi všemi fyzikálními prostředími realizována ...