Recent Submissions

  • Analýza spánkového EEG 

    Sadovský, Petr
    Práce se zabývá analýzou a zpracováním spánkových signálů EEG. Problematika, která je v ní zpracována se dá rozdělit do několika hlavních oblastí. První oblast se věnuje analýze signálů EEG metodou nezávislých komponent. ...
  • METODY MĚŘENÍ ULTRAKRÁTKÝCH NEPERIODICKÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH IMPULSŮ 

    Drexler, Petr
    Práce se zabývá problematikou měření jednorázových dějů v pulsním mikrovlnném generátoru. V práci je proveden rozbor metod pro měření průběhů pulsních napětí a proudů a elektromagnetických pulsů. Jsou navrženy nové přístupy ...