Show simple item record

Application of diffusion denuder for determination of biogenic volatile organic compounds in air

dc.contributor.advisorKřůmal,, Kamilcs
dc.contributor.authorHandlířová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2022-05-25T06:54:07Z
dc.date.available2022-05-25T06:54:07Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHANDLÍŘOVÁ, G. Využití difúzního denuderu pro stanovení biogenních těkavých organických sloučenin v ovzduší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other139093cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204422
dc.description.abstractHlavním tématem diplomové práce byla optimalizace podmínek pro vzorkování biogenních těkavých organických sloučenin (BVOCs) v ovzduší pomocí difuzního denuderu s následnou analýzou odebraných vzorků na plynové chromatografii spojené s hmotnostní spektrometrií (GC-MS). Hlavní výhodou denuderu je odběr vzorků do absorpční kapaliny již ve dvouminutových intervalech, a tedy nepřetržité sledování koncentrací BVOCs v ovzduší. Cílem experimentů bylo zvolit vhodné podmínky tak, aby účinnost záchytu jednotlivých BVOCs v denuderu byla co nejvyšší, a aby metoda byla použitelná pro vzorkování ve venkovním ovzduší při různých meteorologických událostech. Byly vybrány následující optimální podmínky: teplota denuderu (20 °C), průtok nasávaného vzduchu (500 ml/min), absorpční kapalina (n-heptan), průtok absorpční kapaliny (0,45 ml/min). Naměřené účinnosti záchytu všech studovaných BVOCs v denuderu byly při těchto podmínkách nad 89 %, s výjimkou velmi těkavých BVOCs. Limity detekce studovaných BVOCs jsou pro tuto metodu nižší než jejich koncentrace ve venkovním prostředí v průběhu vegetačního období. Optimalizovaná metoda je tedy vhodná pro stanovení rychlých změn koncentrací BVOCs (s výjimkou velmi těkavých) ve venkovním prostředí.cs
dc.description.abstractThe optimization of conditions for the sampling of biogenic volatile organic compounds (BVOCs) in the air using a diffusion denuder with subsequent analysis of collected samples by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS) was the main topic of the master thesis. Collecting samples into an absorption liquid at a two-minute interval is the main advantage of the denuder. Selecting appropriate conditions for the highest collection efficiencies of individual BVOCs in denuder and for using the method for sampling in ambient air with various meteorological events was the main aim of all experiments. The following optimal conditions were selected: denuder temperature (20 °C), airflow (500 ml/min), absorption liquid (n-heptane), absorption liquid flow (0,45 ml/min). The measured collection efficiencies of all studied BVOCs in denuder were above 89 % with these optimized conditions, except for highly volatile BVOCs. The detection limits of the studied BVOCs for this method are lower than their concentration in the outdoor air during the growing season. Therefore, the optimized method is suitable for the determination of fast changes in BVOCs concentrations (except highly volatile) in the outdoor air.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiogenní těkavé organické sloučeninycs
dc.subjectovzdušícs
dc.subjectdifuzní denuder se stékajícím filmem absorpční kapaliny (WEDD)cs
dc.subjectBiogenic volatile organic compoundsen
dc.subjectairen
dc.subjectwet effluent diffusion denuder (WEDD)en
dc.titleVyužití difúzního denuderu pro stanovení biogenních těkavých organických sloučenin v ovzdušícs
dc.title.alternativeApplication of diffusion denuder for determination of biogenic volatile organic compounds in airen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-05-24cs
dcterms.modified2022-05-24-15:26:22cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid139093en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.25 08:54:07en
sync.item.modts2022.05.25 08:14:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKomendová, Renatacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D. (předseda) doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Renata Komendová, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala klíčové výsledky své diplomové práce. Poté byly předneseny posudky vedoucího práce a oponentky. K uvedeným připomínkám a dotazům se studentka vyjádřila. V rámci následující diskuze prokázala nejen výbornou orientaci v rámci dané problematiky, ale i schopnost pohotově reagovat na dotazy členů komise. Komise dále položila studentce otázky v rámci ústní části SZZ. Otázky z diskuze: doc. Zlámalová Gargošová - Jakým procentem přispívají BVOC k tvorbě troposferického ozónu? Ing. Mergl - Ovlivní nějak déšť nebo bouřky emisi BVOC? prof. Kučerík - Je nějaký rozdíl mezi charakteristickými koeficienty vybraných analytů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record