Show simple item record

Innovation of device for mealworms breeding

dc.contributor.advisorAdámek, Martincs
dc.contributor.authorDvorský, Adamcs
dc.date.accessioned2022-06-09T06:52:39Z
dc.date.available2022-06-09T06:52:39Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationDVORSKÝ, A. Inovace zařízení pro chov potemníka moučného [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142436cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204954
dc.description.abstractPráce měla za úkol seznámit čtenáře o možnostech a podmínkách chovu jedlého hmyzu v České republice se zaměřením na vybraný druh, jmenovitě potemníka moučného (Tenebrio molitor). Navrhnout optimalizaci chovných podmínek pro různé stádia chovu, s možností zrychlení chovu. Další částí práce bylo seznámení se s vlastnostmi mikrokontroleru řady Espressif ESP32 a jeho využití v oblastech jednoduchého řízení přípravků. Z těchto zjištěných podmínek byla ve druhé polovině práce navrhnuta a realizována chovná stanice, která byla řízena tímto mikrokontrolerem ESP32 firmy Espressif. Práce popisuje navržené komponenty pro měření a regulaci podmínek chovu se zaměřením na teplotu, vlhkost, dávkování potravy a tekutin. Předposlední kapitolou je zmíněno experimentální měření regulovaných podmínek s vyhodnocením měřených dat. Závěrem je zhodnocení řešení a jeho další možnosti.cs
dc.description.abstractThe task of the work was to get familiar to the reader with the possibilities and conditions of edible insect breeding in the Czech Republic, focusing on a selected species of darkling beetle (Tenebrio molitor). Design optimization of breeding conditions for different stages of breeding, with the possibility of accelerating breeding. Another part of the work was to get acquainted with the properties of the microcontroller series Espressif ESP32 and its use in the areas of simple product management. From these identified conditions, a breeding station was designed and gradually implemented in the second half of the work, which was controlled by this microcontroller company Espressif ESP32. The work describes the proposed components for measuring and regulating breeding conditions with a focus on temperature, humidity, food and fluid dosing. The penultimate chapter mentions experimental measurements of regulated conditions with evaluation of measured data. The conclusion is the evaluation of the solution and its other possibilities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJedlý hmyzcs
dc.subjectchovcs
dc.subjectpotemník moučnýcs
dc.subjectTenebrio molitorcs
dc.subjectESP32cs
dc.subjectregulace podmínekcs
dc.subjectEdible insectsen
dc.subjectbreedingen
dc.subjectflouren
dc.subjectTenebrio molitoren
dc.subjectESP32en
dc.subjectregulation of conditionsen
dc.titleInovace zařízení pro chov potemníka moučnéhocs
dc.title.alternativeInnovation of device for mealworms breedingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-08cs
dcterms.modified2022-06-08-14:33:24cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid142436en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.09 08:52:39en
sync.item.modts2022.06.09 08:13:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBúran, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. František Urban, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) Ing. Alexandr Otáhal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále zodpověděl otázky členů komise: Jaká množství/hmotnost bílkovin lze získat z takového chovu v jedné přepravce?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programMikroelektronikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record