Show simple item record

Marketing Mix of the Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorKabát, Adamcs
dc.date.accessioned2022-06-13T22:53:03Z
dc.date.available2022-06-14cs
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKABÁT, A. Marketingový mix podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119674cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205178
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje marketingovému mixu malé společnosti MINUTKY.CZ s.r.o., která se zabývá návrhem výroby samoobslužných parních tepovačů a následným obchodem s nimi. Jedná se o nový výrobek na českém trhu. Práce se tedy zaměřuje na čtyři základní taktické marketingové nástroje, jimiž jsou produkt, cena, distribuce a propagace. Výsledkem práce by mělo být sestavení marketingového mixu tak, aby se tento nový produkt uchytil na trhu co nejlépe.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the marketing mix of the small company MINUTKY.CZ s.r.o., which deals with the design and manufacture of self-service steam pulverizers. This is a new product on the Czech market. The thesis focuses on four basic tactical marketing tools, such as product, price, distribution and promotion. The result of the thesis should be to build a marketing mix so that the new product is best placed on the market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectSTEEPcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectSWOTen
dc.subjectSTEEPen
dc.titleMarketingový mix podnikucs
dc.title.alternativeMarketing Mix of the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-06-18-08:03:16cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119674en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.09.09 08:56:27en
sync.item.modts2023.09.09 08:17:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKabát, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vratislav Kozák, CSc. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)cs
but.defenceotázka oponenta práce - odpovězeno v plném rozsahu doc. Kozák: Už jste realizoval své návrhy? - odpovězeno v plném rozsahu doc. Kozák: Jaká by byla návratnost investice? Myslíte si, že se Vám oplatí tato investice? - odpovězeno v plném rozsahu připomínka doc. Zinecker: Při zpracování práce jste nevyužíval odborný jazyk.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record