Show simple item record

Conceptual design of unmanned aerial vehicle

dc.contributor.advisorPopela, Robertsk
dc.contributor.authorĎurovec, Mikulášsk
dc.date.accessioned2022-06-14T07:55:30Z
dc.date.available2022-06-14T07:55:30Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationĎUROVEC, M. Koncepční návrh bezpilotního prostředku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140384cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205259
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá návrhom viacúčelového bezpilotného ľahkého prieskumného a monitorovacieho prostriedku. Práca stanovuje celkovú koncepciu, základné rozmery bezpilotného prostriedku, hmotnostný a centrálny rozbor, aerodynamické vlastnosti, letové výkony a vlastnosti letúna. Ďalej sa práca zaoberá usporiadaním vnútorného vybavenia, výberom a umiestnením hlavnej pohonnej jednotky, konštrukčným návrhom konštrukcie, pevnostnou analýzou a nakoniec finančnou analýzou.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of a multi-purpose unmanned light reconnaissance and monitoring tool. The work determines the overall concept, the basic dimensions of the drone, mass and center of gravity analysis, aerodynamic properties, flight performance and characteristics of the aircraft. Furthermore, the work deals with the arrangement of interior equipment, selection and location of the main power unit, structural design, strength analysis, and finally financial analysis.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbezpilotný prostriedoksk
dc.subjectdronsk
dc.subjectnávrh letúnask
dc.subjectviacúčelový letúnsk
dc.subjectarmádne letectvosk
dc.subjectdroneen
dc.subjectaircraft designen
dc.subjectmultipurpose aircraften
dc.subjectmilitary aviationen
dc.titleKoncepční návrh bezpilotního prostředkusk
dc.title.alternativeConceptual design of unmanned aerial vehicleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-13cs
dcterms.modified2022-06-13-13:58:37cs
thesis.disciplineStavba letadelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140384en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.14 09:55:30en
sync.item.modts2022.06.14 08:12:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJebáček, Ivosk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. David Jágr (člen) plk. gšt. doc. Ing. Josef Bajer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svou diplomovou práci, následně student zodpověděl otázky oponenta. Následovala diskuse s komisí nad jednotlivými aspekty práce. Otázky komise položené během diskuse mířily zejména na vliv externí kamery na poláru letounu, volbu vzletové hmotnosti, ekonomii výroby a na použití navrhovaného prostředku. Tyto otázky student zodpověděl ke spokojenosti komise, která ohodnotila obhajobu práce známkou C.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programLetecká a kosmická technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record