Show simple item record

Study on the influence of plasma activated water on seed germination

dc.contributor.advisorKozáková, Zdenkask
dc.contributor.authorVozár, Tomášsk
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:29Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:29Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationVOZÁR, T. Studium vlivu plazmatem aktivované vody na klíčivost semen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other138935cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205308
dc.description.abstractBakalárska práca študuje vplyv plazmaticky aktivovanej vody na klíčivosť semien pšenice. Po interakcii s plazmou voda zmení chemické zloženie, a získa tak nové vlastnosti, ktoré sú využiteľné v poľnohospodárstve. Teoretická časť práce sa delí na dve časti. V prvej časti sa práca venuje základným poznatkom o plazme, vlastnostiam plazmy a možnostiam generácie v laboratórnych podmienkach. V druhej sa zaoberá plazmaticky aktivovanou vodou – PAW. Podrobne je rozobratá príprava plazmaticky aktivovanej vody, jej fyzikálno-chemické vlastnosti a zloženie. Na záver sú v teoretickej časti spomenuté možnosti využitia. Experimentálnou časťou tejto práce bolo pripraviť tromi spôsobmi aktivácie aktivovanú vodu, ktorá bola aplikovaná na semená pšenice. Tieto tri spôsoby aktivácie využívali priamu a nepriamu interakciu plazmy s povrchom vody. Po vyklíčení semien bol pozorovaný vplyv PAW na klíčivosť semien a kvalitu plodiny oproti kontrolnej vzorke, a taktiež aj vplyv jednotlivých druhov PAW. Zistené výsledky naznačujú pozitívny vplyv plazmou aktivovanej vody na klíčivosť semien a kvalitu plodiny. Ďalším krokom v skúmaní by malo byť prevedenie pokusu z laboratórnej misky do nádobových pokusov v pôde.sk
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with study on the influence of plasma activated water on wheat seed germination. After interaction with the plasma, the water changes its composition and obtain new properties that are useful in agriculture. The theoretical part is divided into two parts. The first part of the theory is dealing with basic knowledge about plasma, its properties, and possibilities of plasma generation in laboratory conditions. In the second part, the work deals with plasma activated water – PAW. The preparation of plasma activated water is described in details as well as its physical-chemical properties and composition with respect to the PAW possible applications. The aim of the experimental part of this work was to prepare plasma activated water in three different plasma systems and apply it on wheat seeds. These three ways of activation used direct and indirect interaction of plasma with water surface. After the seeds were germinated, the influence of plasma activated water on seed germination and quality of crops was observed and compared to control samples. The influence of different ways of water activation was also evaluated. Results show positive effects of plasma activated water on the seed germination and it also increased the quality of crops. Next steps in this research should be the transfer of this experiment from the laboratory scale on the Petri dish to the pot experiments in soil.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlazmask
dc.subjectplazmou aktivovaná vodask
dc.subjectklíčivosťsk
dc.subjectpšenicask
dc.subjectPlasmaen
dc.subjectplasma activated wateren
dc.subjectseed germinationen
dc.subjectwheaten
dc.titleStudium vlivu plazmatem aktivované vody na klíčivost semensk
dc.title.alternativeStudy on the influence of plasma activated water on seed germinationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-23-10:48:46cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid138935en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:54:45en
sync.item.modts2022.06.24 08:16:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeZlámalová Gargošová, Helenask
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceObhajoba bakalářské práce proběhla podle následujícího schématu: prezentace studenta-vyjádření vedoucí/ho-oponentský posudek-reakce na posudek-diskuse s komisí. Student přednesl výborný výtah výsledků své práce, řádně zodpověděl všechny dotazy oponentské i členů komise, pohotově reagoval na připomínky. V diskusi tak student prokázal výbornou schopnost orientace v teoretických i praktických základech problematiky práce. Komise zhodnotila jeho práci celkově jako výbornou. Klučáková: Co by mohlo způsobit nízké pH?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record