Show simple item record

Transcription motif finding in non-model organisms

dc.contributor.advisorMusilová, Janacs
dc.contributor.authorHelešicová, Kláracs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:52:12Z
dc.date.available2022-06-16T06:52:12Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHELEŠICOVÁ, K. Vyhledávání transkripčních motivů u nemodelových organismů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other142120cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205760
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů u nemodelových organismů. V první části je vysvětlen proces transkripce, pojem vzájemná informace a algoritmus využívající vzájemnou informaci. V druhé části je popsáno rozdělení metod vyhledávající motivy a příklady algoritmů. Třetí část obsahuje přehled databází transkripčních motivů. Praktická část obsahuje popis vytvoření datasetu pro nemodelový organismus, popis navrženého algoritmu a jeho otestování na datasetu. Následně byly porovnány výsledky navrženého algoritmu s výsledky algoritmů FIRE a MEME.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the search for DNA motifs in non-model organisms. The first part explains the process of transcription, the concept of mutual information and an algorithm using mutual information. The second part describes the distribution of motif searching methods and examples of algorithms. The third part contains an overview of transcription motif databases. The practical part contains a description of the creation of a dataset for a non-model organism, a description of the proposed algorithm and its testing on the dataset. Then, the results of the proposed algorithm were compared with the results of FIRE and MEME algorithms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDNAcs
dc.subjecttranskripční motivcs
dc.subjectnemodelový organismuscs
dc.subjectvzájemná informacecs
dc.subjectalgoritmuscs
dc.subjectDNAen
dc.subjectDNA motifen
dc.subjectnon-model organismen
dc.subjectmutual informationen
dc.subjectalgorithmen
dc.titleVyhledávání transkripčních motivů u nemodelových organismůcs
dc.title.alternativeTranscription motif finding in non-model organismsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-15:51:03cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid142120en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:52:12en
sync.item.modts2022.06.16 08:16:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJurečková, Kateřinacs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Jurečková (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) Larisa Chmelíková (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Kateřina Jurečková položila otázku, jak a kde byl kód spouštěn? Z čeho bylo spočítano Z-skóre? Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. položil otázku ohledně časové náročnosti navrženého algoritmu. Studentka obhájila bakalářskou práci s výhradami a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record