Show simple item record

Production of the material chamber to a blast furnace

dc.contributor.advisorSigmund, Mariancs
dc.contributor.authorNetopil, Lubomírcs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:21Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:21Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationNETOPIL, L. Výroba materiálového zásobníku k vysoké peci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other139677cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206162
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výrobou materiálového zásobníku. Hlavně je tedy zaměřena na svařování otěruvzdorných materiálů a na svařování oceli na tlakové nádoby metodou FCAW. Tyto materiály jsou podrobně popsány včetně použitých přídavných materiálů, použitých metod svařování a NDT zkoušek ke kontrole kvality spojů v rešeršní části. V praktické části je pak popsán technologický postup výroby. Následně je zpracován postup svařování otěruvzdorných ocelí a oceli na tlakové nádoby včetně vypracovaných WPS. Dále popsán postup testování nedestruktivními zkouškami vybraných kombinací materiálů s doloženými protokoly ze zkoušek a plánem kontrol a zkoušek. A na závěr provedené technicko-ekonomické vyhodnocení výroby.cs
dc.description.abstractThe theses deals with the production of furnace-top hopper. Mainly it is focused on the welding of abrasion-resistant materials and steel for pressure vessels using the FCAW method. These materials are described in detail in the research section, including the additional materials used, the welding methods used and NDT tests used to check the quality of the welds. The practical part then describes the technological process of production. Subsequently, the procedure of welding of the abrasion-resistant steels and steel for pressure vessels, including the developed WPS, is elaborated. The procedure of testing by non-destructive tests of selected combinations of materials with documented test reports and a plan of inspections and tests is also described. Finally, a technical and economic evaluation of production was performed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateriálový zásobníkcs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectFCAWcs
dc.subjectotěruvzdorná ocelcs
dc.subjectnedestruktivní zkouškycs
dc.subjectFurnace-top hopperen
dc.subjectweldingen
dc.subjectFCAWen
dc.subjectabrasion-resistant steelen
dc.subjectnon-destructive testingen
dc.titleVýroba materiálového zásobníku k vysoké pecics
dc.title.alternativeProduction of the material chamber to a blast furnaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-16:06:02cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid139677en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:21en
sync.item.modts2022.06.16 08:15:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubíček, Jaroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slováček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Proč chtěla firma zmapovat tyto postupy výroby zásobníku? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Jaká se používá zkratka dle normy pro metodu 111? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Mohl byste definovat svarový úkos? (otázka byla částečně zodpovězena) 4. Jak zjistíte teplotu předehřevu jinak, než výpočtem? (otázka nebyla zodpovězena) 5. Bylo předehříváno, na jakou teplotu a čím to bylo měřeno? (otázka byla plně zodpovězena) 6. V jakém místě byla teplota předehřevu měřena? (otázka byla plně zodpovězena)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenská technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record