Show simple item record

Design of belt grinder

dc.contributor.advisorPavlík, Jancs
dc.contributor.authorPolnický, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-17T06:52:33Z
dc.date.available2022-06-17T06:52:33Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationPOLNICKÝ, J. Návrh pásové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140134cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206290
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem pásové brusky. První kapitola se zabývá rozborem technologie broušení a průzkumem dostupných pásových brusek na trhu. V další části je popsáno několik variant a vybrána nejvhodnější z nich. Ve vlastním návrhu je popsáno několik zásadních prvků důležitých pro provoz stroje. Poslední částí je o kontrole kritických součástí pomocí výpočtů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the design of a belt grinder. The first chapter deals with the analysis of grinding technology and research of available belt grinders on the market. In the next section, several variants are described and the most suitable one is selected. The design part describes some details important for the working of the machine. The last part is about checking critical parts by using calculations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPásová bruskacs
dc.subjectobráběcí strojecs
dc.subjectstojanová bruskacs
dc.subjectnávrh stroje.cs
dc.subjectBelt grinderen
dc.subjectmachine toolen
dc.subjectgrinder standen
dc.subjectmachine design.en
dc.titleNávrh pásové bruskycs
dc.title.alternativeDesign of belt grinderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-16cs
dcterms.modified2022-06-16-14:34:10cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid140134en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.17 08:52:33en
sync.item.modts2022.06.17 08:15:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTůma, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh pásové brusky“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Osvětlete konstrukční nejasnosti ve vašem návrhu. - Dokáže Vámi navržená bruska opravdu brousit všechny uvedené materiály? - Jak je řešená elektrická instalace brusky? - Jak byste zapojil bezpečnostní prvky? - Jak je řešený případ kdy se přetrhne pás? - Proč jste začal návrh zvolením motoru, a ne vydefinováním požadavků na technologii? Student zodpověděl otázky komise s drobným zaváháním.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record