Show simple item record

Accelerating an Application for DDoS Mitigation

dc.contributor.advisorKučera, Jancs
dc.contributor.authorVojanec, Kamilcs
dc.date.accessioned2022-06-21T07:58:10Z
dc.date.available2022-06-21T07:58:10Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationVOJANEC, K. Akcelerace aplikace pro potlačení DDoS útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145209cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207462
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací a akcelerací aplikace pro potlačení útoků typu odepření služby. Cílem práce je analyzovat existující implementaci aplikace DDoS Protector a identifikovat součásti, které je vhodné optimalizovat nebo akcelerovat. Na základě této analýzy je proveden návrh nového přístupu ke klasifikaci paketů s využitím open-source frameworku DPDK a návrh hardwarové akcelerace pomocí knihovny RTE Flow. Výsledkem této práce je sada modulů a implementace nezbytných komponent pro aplikaci DDoS Protector. Výsledné komponenty jsou pak řádně testovány. Na závěr je provedeno srovnání výsledků původní a nové implementace. Například při použití 256 mitigačních pravidel dochází s upravenými komponentami až k pětinásobnému zvýšení paketové propustnosti celé aplikace.cs
dc.description.abstract This thesis focuses on optimizing and accelerating an application used for mitigating Denial of Service attacks. The goal is to analyze the existing implementation of DDoS Protector and to identify components which are suitable for optimization or hardware acceleration. Based on the analysis, improved algorithms and data structures utilizing the DPDK open-source framework are designed together with a proposal to offload certain computation elements into hardware using the RTE Flow library. The result of this thesis is a set of modules and an implementation of classification components intended to be used within the DDoS Protector application. The resulting components are then properly tested. Finally, the performance results of the original and new implementations are compared. The application shows as much as five-times improvement in terms of packet rate when using 256 classification rules.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDDoScs
dc.subjectOdepření službycs
dc.subjectDPDKcs
dc.subjectRTE Flowcs
dc.subjectHardwarová akceleracecs
dc.subject{DDoSen
dc.subjectDenial of Serviceen
dc.subjectDPDKen
dc.subjectRTE Flowen
dc.subjectHardware accelerationen
dc.titleAkcelerace aplikace pro potlačení DDoS útokůcs
dc.title.alternativeAccelerating an Application for DDoS Mitigationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-20-08:23:45cs
thesis.disciplineVestavěné systémycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid145209en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.21 09:58:10en
sync.item.modts2022.06.21 08:14:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeKekely, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Na konci práce jsou uvedena možná rozšířený vytvořené implementace. Existuje konkrétní plán na pokračování ve vývoji a další zlepšování výstupů práce? Jsou implementované optimalizace klasifikace již produkčně nasazeny? Bylo případně zrychlení změřené proti generátoru Trex potvrzeno i na reálných síťových datech? Na jakém stroji a s jakou kartou bylo provedeno testování? Jaká je škálovatelnost aplikace vzhledem k počtu jader procesoru? Kolik pseudopravidel řádově vzniká?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record