Show simple item record

Improvement of the Functional Properties of the Control Mechanism of Turbine Waste Gate Valve

dc.contributor.advisorNovotný, Pavelsk
dc.contributor.authorŠpanko, Dominiksk
dc.date.accessioned2022-06-22T06:56:39Z
dc.date.available2022-06-22T06:56:39Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationŠPANKO, D. Zlepšení funkčních vlastností mechanismu regulačního ventilu turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other137209cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207558
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá zlepšením funkčných vlastností mechanizmu regulačného ventilu turbíny, ktorý je podstatnou súčasťou turbodúchadla. Počas prevádzky tohto mechanizmu dochádza k značnému opotrebeniu jeho komponentov. Cieľom tejto diplomovej práce je analýza opotrebenia hlavného čapu a návrh nových konštrukčných riešení uloženia čapu, umožňujúcich zníženie opotrebenia. Na začiatku práce je vykonaná rešerš vhodných metód na analýzu dynamiky mechanizmu a výpočet opotrebenia komponentov. V ďalšej časti sú vyhodnotené sily pôsobiace v kontakte medzi telesom ložiska a hlavným čapom. Následne je prevedená analýza slúžiaca na výpočet kontaktného tlaku. Na základe výstupov analýz je možné vypočítať opotrebenie pôvodného a rovnako aj nových konštrukčných prevedení uloženia hlavného čapu mechanizmu. Nové konštrukčné návrhy prezentované v práci umožňujú výrazne znížiť opotrebenie čapu a tým dosiahnuť dlhšiu životnosť mechanizmu.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the improvement of the functional properties of the control mechanism of turbine waste gate valve, which is an essential part of the turbocharger. During operation of this mechanism, substantial wear of its components occurs. The aim of this diploma thesis is wear analysis of the main pin and proposal of new design solutions of pin fitting, enabling wear reduction. At the beginning of the thesis, research of suitable methods for analysis of mechanism dynamics and wear calculation of components is performed. In the next part, the forces acting in contact between the body of bearing and main pin are evaluated. Subsequently, an analysis is performed to calculate the contact pressure. Based on the analyses outputs is possible to calculate the wear of the original as well as the new designs of the main pin fitting. New design proposals presented in the work allow to significantly reduce the wear of the pin and thus achieve a longer operating life of the mechanism.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectregulačný ventil turbínysk
dc.subjectturbodúchadlosk
dc.subjectwastegatesk
dc.subjecthlavný čapsk
dc.subjectanalýza opotrebeniask
dc.subjectturbine wastegate valveen
dc.subjectturbochargeren
dc.subjectwastegateen
dc.subjectmain pinen
dc.subjectwear analysisen
dc.titleZlepšení funkčních vlastností mechanismu regulačního ventilu turbínysk
dc.title.alternativeImprovement of the Functional Properties of the Control Mechanism of Turbine Waste Gate Valveen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-21-15:22:03cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid137209en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.22 08:56:39en
sync.item.modts2022.06.22 08:14:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVacula, Jiřísk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heger (člen) Ing. Marek Bačovský (člen) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klimeš (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise: 1. Je možné určit, jaký vliv má uvažování plasticity na výsledné opotřebení? Není zřejmé, zda se jedná o vliv v jednotkách, desítkách či stovkách procent. Otázka byla zodpovězena. 2. Na základě čeho byly voleny konkrétní hodnoty zaoblení hran? Otázka byla zodpovězena. 3. Pro jakou teplotu jsou zvoleny materiálové vlastnosti? Otázka byla zodpovězena. 4. Vysvětlete mechanismus snížení emisí při použití turbodmychadla. Otázka byla zodpovězena částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record