Show simple item record

Application of sound-absorbing material around a chassis dynamometer

dc.contributor.advisorŘehák, Kamilcs
dc.contributor.authorKašpárek, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-22T06:56:42Z
dc.date.available2022-06-22T06:56:42Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationKAŠPÁREK, J. Aplikace zvuk pohltivého materiálu v okolí válcového dynamometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140190cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207597
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá stanovením akusticky pohltivých vlastností konkrétních vzorků materiálů. Cílem práce je experimentální určení těchto vlastností pomocí experimentu v impedanční trubici a bezdozvukové komoře. Tyto experimenty jsou později simulovány pomocí softwaru ANSYS. Výsledky obou metod jsou porovnány a jsou zjišťovány příčiny jejich případných odchylek.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with determination of an absorption properties of samples made of specific materials. The aim is to determine these properties with the help of impedance tube and anechoic chamber. These experiments are later simulated with ANSYS software. Results of both methods are compared and reasons of differences are studied.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectakustikacs
dc.subjectimpedanční trubicecs
dc.subjectbezdozvuková komoracs
dc.subjectčinitel absorpcecs
dc.subjectacousticsen
dc.subjectimpedance tubeen
dc.subjectanechoic chamberen
dc.subjectabsorption coefficienten
dc.titleAplikace zvuk pohltivého materiálu v okolí válcového dynamometrucs
dc.title.alternativeApplication of sound-absorbing material around a chassis dynamometeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-21-10:30:52cs
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid140190en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.22 08:56:42en
sync.item.modts2022.06.22 08:15:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProkop, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Heger (člen) Ing. Marek Bačovský (člen) Ing. František Zapletal, Ph.D. (člen) Ing. Jan Klimeš (člen)cs
but.defenceStudent seznámil zkušební komisi s průběhem a výsledky své závěrečné práce. Následně zodpověděl otázky oponenta. Dále odpovídal na otázky členů komise: 1. Prosím o zhodnocení lokálního snížení hodnot činitele zvukové absorpce při frekvenci 1700 Hz u výsledků z technického experimentu v impedanční trubici. Otázka byla zodpovězena. 2. Jaký materiál, respektive skladba materiálů, je tedy vhodná pro aplikaci v okolí válcového dynamometru? Otázka byla zodpovězena. 3. Jaký postup navrhujete pro dosažení vyšší přesnosti výsledků výpočtového modelu na základě Vámi získaných zkušeností? Otázka byla zodpovězena. 4. Lze na základě provedené rešerše usoudit, zda existují lepší materiály než Vámi použité v diplomové práci? Otázka byla zodpovězena. 5. Jaké vstupní parametry byly použity pro definici pohltivého materiálu? Otázka byla zodpovězena. 6. Popiště vnitřní konstrukci použitého všesměrového zdroje. Otázka byla zodpovězena částečně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record