Show simple item record

Jumping Formal Models Inference

dc.contributor.advisorKřivka, Zbyněkcs
dc.contributor.authorHeindlová, Tinacs
dc.date.accessioned2022-06-24T06:55:16Z
dc.date.available2022-06-24T06:55:16Z
dc.date.created2022cs
dc.identifier.citationHEINDLOVÁ, T. Inference skákajících formálních modelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.cs
dc.identifier.other145416cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/207820
dc.description.abstractPráce se věnuje gramatické inferenci z hlediska evolučních algoritmů pro skákající formální modely. Nejdříve vysvětluje skákající formální modely, které se dělí na skákající gramatiky a skákající automaty. Poté popisuje gramatickou inferenci, evoluční algoritmy a všechny jejich důležité části, jako je generování řetězců a zjišťování členství řetězce do jazyka definovaného automatem. Daný algoritmus se pak aplikuje na vybrané druhy skákajících konečných automatů. Těmi jsou skákající konečné automaty, zobecněné skákající konečné automaty a doprava jednosměrně skákající konečné automaty. Testovány byly čtyři typy skákajících automatů a celkem bylo provedeno šestnáct experimentů. Z výsledků vyplývá, že inference fungovala nejlépe pro automaty bez větvení, a pro ty obsahující malé množství stavů a malou vstupní abecedu.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on grammatical inference in the way of evolutionary algorithms for jumping finite models. The first part explains jumping finite models as itself. More specifically, it describes jumping grammars and jumping automata. The next part deals with grammatical inference, evolutionary algorithms, and their important parts. According to the developed jumping models, said parts include strings generation and membership testing. These two algorithms are applied to chosen types of jumping finite automata---jumping finite automata, general jumping finite automata, and right one-way jumping finite automata. These four types of automata were tested, and in total, sixteen experiments were run. Results show that the inference works much better for automata without branching and with a small number of states and a small alphabet.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSkákající modelycs
dc.subjectskákající automatycs
dc.subjectevoluční algoritmycs
dc.subjectgramatická inferencecs
dc.subjectJumping modelsen
dc.subjectjumping automataen
dc.subjectevolution algorithmsen
dc.subjectgrammatical inferenceen
dc.titleInference skákajících formálních modelůcs
dc.title.alternativeJumping Formal Models Inferenceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2022-06-21cs
dcterms.modified2022-06-23-09:13:50cs
thesis.disciplineInteligentní zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid145416en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.24 08:55:16en
sync.item.modts2022.06.24 08:16:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeBidlo, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Bidlo, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D. Otázky u obhajoby: Jak je možné, že se automat v příkladu na str. 11 "nemůže vrátit ke čtení znaků a", když má řetězec podobu "cyklického bufferu"? Jakým způsobem "Předem určíme maximální počet stavů Q" (str. 16)? Můžete uvést výpočet velikosti prohledávaného prostoru pro nejnáročnější z Vašich experimentů?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologie a umělá inteligencecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record