Show simple item record

Construction and production of the floorball stick blade using Fused Deposition Modeling

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorJelínek, Vítcs
dc.date.accessioned2014-12-09T15:21:02Z
dc.date.available2014-12-09T15:21:02Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJELÍNEK, V. Konstrukce a výroba čepele florbalové hole pomocí metody Fused Deposition Modeling [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other61679cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/20950
dc.description.abstractTato práce představuje spojení technologie 3D tisku (Rapid Prototyping) se sportovním odvětvím. Pomocí zmíněné moderní technologie byl vyroben funkční model čepele florbalové hole, jejíž konstrukční návrh vznikl ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Práce nám přiblíží historii florbalu a jednotlivé metody stále oblíbenějšího a dostupnějšího 3D tisku, pomocí kterých mohla být čepel florbalové hole vymodelována. Závěr práce obsahuje technicko-ekonomické zhodnocení, kde budou odhaleny klady a zápory využití technologie Rapid Prototyping v tomto sportovním odvětví.cs
dc.description.abstractThis work combines 3D printing technology (Rapid Prototyping) with the sports industry. Using mentioned modern technology was made functional model blade floorball stick, which originated in the engineering design 3D parametric software Autodesk Inventor. Work will explain the history of floorball and individual methods increasingly popular and more affordable 3D printing, through which could be modeled blade floorball stick. Conclusion contains techno-economic evaluation, where will be disclosed the pros and cons of the use of Rapid Prototyping technology in this sports industry.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFlorbalcs
dc.subjectRapid Prototypingcs
dc.subjectFused Deposition Modelingcs
dc.subject3D tisk.cs
dc.subjectFloorballen
dc.subjectRapid Prototypingen
dc.subjectFused Deposition Modelingen
dc.subject3D printing.en
dc.titleKonstrukce a výroba čepele florbalové hole pomocí metody Fused Deposition Modelingcs
dc.title.alternativeConstruction and production of the floorball stick blade using Fused Deposition Modelingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.extent3.35 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-24-12:15:29cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid61679en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:07:12en
sync.item.modts2021.11.12 13:41:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořáček, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Čím je dána vysoká hmotnost navržené součásti ve srovnání se sériovou produkcí? Jaká technologie se využívá pro tvorbu součástí v podmínkách sériové výroby? Jaký materiál by musel být použit, aby vyrobená součást měla vlastnosti jako sériově vyráběná čepel? Jaké požadavky jsou na florbalové čepele a hole? Jaké jsou současné trendy ve vývoji florbalových hokejek? Jakými metodami byla testována vyrobená čepel? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record