Show simple item record

Information System Assessment and Proposal for ICT Modification

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorDoleček, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:11:39Z
dc.date.available2018-06-10cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationDOLEČEK, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other58625cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21351
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na posouzení informačního systému firmy a návrh změn. První část této práce je věnována systematickému zpracování teoretických východisek potřebných k objasnění důležitých pojmů z oblasti informačních systémů. Praktická část práce je zaměřena na analýzu podniku jako celku a hlavně pak na analýzu IS firmy. Na základě provedené analýzy a identifikace problémů současného stavu informačního systému jsou pak v poslední části práce navrženy možnosti, jak dosáhnout zlepšení současného stavu podnikového informačního systému a informačních technologií ve zvolené firmě.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on the assessment of the information system and the proposal for ICT modification of specific company. The first part of thesis concerns with systematic formulation of the theoretical background which is necessary for the explanation of important concepts from the field of information systems. The practical part deals with the analysis of the company as a whole and especially with the analysis of IS. In the last part of thesis are proposed options how to achieve an improvement of the current state of business information system and information technology in the selected company based on the analysis and identification of problems of the current state of the information system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectInformační systémycs
dc.subjectInformační technologiecs
dc.subjectEfektivita informačních systémůcs
dc.subjectHOScs
dc.subjectHodnocení IScs
dc.subjectanalýza.cs
dc.subjectInformation systemsen
dc.subjectInformation technologyen
dc.subjectEffectiveness of information systemsen
dc.subjectHOSen
dc.subjectIS assessmenten
dc.subjectanalysis.en
dc.titlePosouzení informačního systému firmy a návrh změncs
dc.title.alternativeInformation System Assessment and Proposal for ICT Modificationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-20-09:16:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid58625en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:06:41en
sync.item.modts2020.03.31 14:35:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeJunga,, Ing Filipcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (místopředseda) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Tamara Mazlová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího diplomové práce - odpovězeno Otázky oponenta diplomové práce - odpovězeno Otázka: doc. Myšková Návratnost informačního systému - odpovězeno Otázka: Ing. Mazlová Porovnání použitých systémů - CRM, DMS - odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record