Show simple item record

Technology cutting internal thread

dc.contributor.advisorProkop, Jaroslavcs
dc.contributor.authorŠproch, Danielcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:14:09Z
dc.date.available2018-10-21T21:14:09Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationŠPROCH, D. Technologie obrábění vnitřních závitů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37344cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2213
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na výrobu vnitřních závitů metodami třískového obrábění. Úkolem je uvést a popsat nejpoužívanější závity a nejběžnější metody jejich výroby. Úvod je zaměřen na popis a rozbor jednotlivých druhů závitů, střední část se týká samotné výroby vnitřních závitů třískovým obráběním a na závěr obsahuje ekonomické náklady na výrobu jednotlivých závitů.cs
dc.description.abstractThis work is focused on the production methods of threading cutting. The challenge is to introduce and describe the most common threads and common methods for their production. The introduction is aimed at description and analysis of different types of threads, the middle part concerns the actual production of internal threads machined and finally includes the economic cost of production of individual threads.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVnitřní závitcs
dc.subjectobrábění vnitřních závitůcs
dc.subjectporovnání metod obráběnícs
dc.subjectvýrobní nákladycs
dc.subjectInternal threaden
dc.subjectinternal thread cuttingen
dc.subjectcompare methods of machiningen
dc.subjectproduction costs.en
dc.titleTechnologie obrábění vnitřních závitůcs
dc.title.alternativeTechnology cutting internal threaden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-17cs
dcterms.modified2011-06-17-13:13:02cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid37344en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:10:17en
sync.item.modts2020.03.31 10:31:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHumár, Antoncs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Z jakého důvodu máte uvedený ve výpočtech posuv 1,5 mm? Je závit významný prvek? Jaký byl jeho historický vývoj? Jaké další prvky jsou velmi významné? Jaké vlastnosti má závit a jaké funkce může plnit? Co je to pojem lícování a co je to lícování závitu? Co můžeme provést pro zajištění polohy závitu, abychom zajistili jeho stabilní polohu i při dynamickém chvění? Jak poznáte jaká lícovací soustava je použita u závitu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record