Show simple item record

The use of thermovision technology in output control of power supplies

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorRejžek, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:22Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:22Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationREJŽEK, J. Využití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecích zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63178cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23912
dc.description.abstractCílem práce je objasnění problematiky bezkontaktního měření povrchové teploty se zaměřením na termokamery jakožto moderní představitele pyrometrů a využití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecího zdroje. Pro získání odpovídajících výsledků při kontrole teploty je nutná znalost přesných hodnot emisivity měřených materiálů. Zjišťováním emisivit součástí napájecího zdroje se zabývá experimentální část této práce.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to clarify the issue of non-contact surface temperature measurement with a focus on the thermal imaging cameras as a modern representative of pyrometers and thermovision technology used in the output control of power supply. To obtain the corresponding results of temperature control, it is necessary to know the exact values of emissivity of the measured materials. The experimental part of this thesis is focused on detection of emissivity of power supply parts.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectemisivitacs
dc.subjectnapájecí zdrojcs
dc.subjecttermogramcs
dc.subjecttermovizecs
dc.subjectemissivityen
dc.subjectpower supplyen
dc.subjectthermogramen
dc.subjectthermovisionen
dc.titleVyužití termovizní techniky při výstupní kontrole napájecích zdrojůcs
dc.title.alternativeThe use of thermovision technology in output control of power suppliesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-25-07:29:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63178en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 21:21:15en
sync.item.modts2021.11.12 20:30:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Je možné redukovat časy měření? 2) Existují i zařízeni pro montáž na výrobní linku. 3) Nebylo možné dát škálu barev na snímek? 4) Jak z 220 V uděláme 24 V? 5) Proč byly termokamery měněny? 6) Kalibrace bezdotykových měřících zařízení. 7) Proč rozšiřujete výrobní kontrolu? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record