Show simple item record

Digitalization of the optical intensity distribution scanning

dc.contributor.advisorKřivák, Petrcs
dc.contributor.authorŠkrob, Robincs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:56Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:56Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠKROB, R. Digitalizace snímaní rozložení optické intenzity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other8933cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25429
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro sběr a přenos dat do počítače. Přístroj by měl nahradit souřadnicový zapisovač, kterým měříme optickou intenzitu laserového paprsku. Z takto změřené charakteristiky určujeme další parametry laserového paprsku jako jsou pološířka svazku, úhel divergence a Rayleighovu vzdálenost. Realizovaným zařízením - "sběrač dat" měříme dvě hodnoty napětí - napětí detekované na fotodiodě a napětí detekované na vzdálenosti posunutí fotodiody. Měřené napětí je zpracováno a posíláno po sériové lince do počítače. K řídící části je dále připojen předzesilovač pro oba měřené kanály s možností volby zesílení. Jako ovládací uživatelská periferie slouží počítačová aplikace a vykonává grafickou interpretaci naměřených hodnot. Výsledkem celého projektu je kompaktní přistroj ovládaný v prostředí OS Windows s grafickým výstupem.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis solves a design and construction of device for gathering and transfer of data into computer. The device should replace graph plotter, by which is measured the optical intensity of a laser beam. From this characteristic it is possible to determine other parameters of the laser beam, such as halfwidth of the beam, angle of divergence and Rayleigh length. The described device - “data gatherer” - measures two voltage values – voltage detected on photodiode and voltage detected on distance moved by photodiode. Measured values of voltage are processed and sent through a serial line into the computer. A pre-amplifier is connected to the control part for both channels of measured values with possibility of amplification. Computer application, which performs graphic interpretation of the measured values, serves as user control peripheral. The product of this project is compact device operating under OS Windows with graphic output.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSběrač datcs
dc.subjectA/D převodníkcs
dc.subjectmikrokontrolér ATmega 128cs
dc.subjectlaserový paprsekcs
dc.subjectsnímání rozložení optické intenzitycs
dc.subjectkomunikace po sériové lincecs
dc.subjectData gathereren
dc.subjectA/D converteren
dc.subjectmicro controller Atmega 128en
dc.subjectlaser beamen
dc.subjectoptical intensity distribution scanningen
dc.subjectcommunication through serial lineen
dc.titleDigitalizace snímaní rozložení optické intenzitycs
dc.title.alternativeDigitalization of the optical intensity distribution scanningen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:05cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid8933en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:43en
sync.item.modts2020.05.22 13:13:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHudcová, Luciecs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jaromír Kolouch, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record