Show simple item record

Use of higher-order cumulants for ECG analysis

dc.contributor.advisorRonzhina, Marinacs
dc.contributor.authorMaršánová, Luciecs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:22:13Z
dc.date.available2019-05-17T14:22:13Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMARŠÁNOVÁ, L. Použití kumulantů vyšších řádů pro analýzu EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65408cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26165
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím kumulantů vyšších řádu pro analýzu EKG. V první části práce je popsán princip elektrokardiografie. Následuje matematické odvození kumulantů, popis jejich vlastností a jejich využití v současné praxi. V další části práce je popsána realizace výpočtu kumulantů z EKG cyklů v programovacím prostředí Matlab. V praktické části práce jsou pomocí simulovaných situací ověřeny předpokládané vlastnosti kumulantů, mezi které patří minimalizace rozdílu amplitudy, časového posunu a potlačení Gaussovského šumu. Tyto vlastnosti umožňují snížení variability cyklů v rámci jedné skupiny a z toho vyplývající snadnější klasifikaci EKG. Následuje výpočet kumulantů reálných EKG cyklů různých skupin. Nakonec jsou pomocí neuronové sítě provedeny dva způsoby klasifikace. Na základě porovnání klasifikační úspěšnosti původních cyklů a jejich kumulantů je zhodnocena využitelnost kumulantů konkrétních řádu pro zpracování reálných EKG signálů.cs
dc.description.abstractThis work deals with using higher order cumulants for analysis ECG. In the first part of work is described principle of electrocardiography, followed by matemathical derivation of higher order cumulants, description of their properties and their use in current practice. In the next part of paper is described caltulation higher order statistic of ECG beats in Matlab programming environment. In the practical part of work are tested predicted properties. Distinctive properties are minimalization of amplitude and time shift and Gaussian noise. This properties of higher order cumulants enable lesser variance of beats in one class and easier clasification ECG. Calculation of cumulants from real ECG beats of various groups is then realized. Classification based on the original ECG cycles and cumulants is performed using artificial neural network. Results of these classification approaches are then compared and discussed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrokardiografiecs
dc.subjectEKG signálcs
dc.subjectkumulanty vyšších řádůcs
dc.subjectklasifikace EKG cyklůcs
dc.subjectumělá neuronová síťcs
dc.subjectElectrocardiographyen
dc.subjectECG signalen
dc.subjecthigher order cumulantsen
dc.subjectclasification of ECG beatsen
dc.subjectartificial neutral networken
dc.titlePoužití kumulantů vyšších řádů pro analýzu EKGcs
dc.title.alternativeUse of higher-order cumulants for ECG analysisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:25cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65408en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:29:09en
sync.item.modts2020.04.01 02:45:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Otocs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (člen) doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (člen) MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Studentka obhájila bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record