Show simple item record

Study of DNA-doxorubicine interaction by electrochemical methods on nanostructured electrodes

dc.contributor.advisorKynclová, Hanacs
dc.contributor.authorPřibyl, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:00:24Z
dc.date.available2018-10-21T22:00:24Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationPŘIBYL, J. Studium interakce DNA a doxorubicinu elektrochemickými metodami na nanostrukturovaných elektrodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65419cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26176
dc.description.abstractNádorová onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtnosti po celém světě, z tohoto důvodu, je věnována velká pozornost protinádorovým léčivům. Doxorubicin spadá do kategorie nejpoužívanějších nádorových léčiv. Metodou elektrochemické impedanční spektroskopie byly zkoumány vlastnosti zlatých elektrod bez nanesených nanočástic a elektrod s nanesenými zlatými nanočásticemi. Pomocí voltametrických měření jsme detekovali doxorubicin a zkoumali interakce doxorubicinu s oligonukleotidy na zlatých elektrodách bez nanočástic a elektrodách modifikovanými zlatými nanočásticemi.cs
dc.description.abstractCancer diseases are one of the leading causes of mortality worldwide, for this reason, great attention anticancer drugs. Doxorubicin falls into the category of the most widely used cancer drugs. The method of electrochemical impedance spectroscopy were investigated properties of golds electrodes without deposit nanoparticles and electrodes with deposit gold nanoparticles. Using voltammetric measurements we detected doxorubicin and investigated the interaction of doxorubicin with oligonucleotides on gold electrodes without nanoparticles and electrodes modified with gold nanoparticles.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDeoxyribonukleová kyselinacs
dc.subjectDoxorubicincs
dc.subjectImpedancecs
dc.subjectImpedanční spektroskopiecs
dc.subjectVoltametriecs
dc.subjectDeoxyribonucleic aciden
dc.subjectDoxorubicinen
dc.subjectImpedanceen
dc.subjectImpedance Spectroscopyen
dc.subjectVoltammetryen
dc.titleStudium interakce DNA a doxorubicinu elektrochemickými metodami na nanostrukturovaných elektrodáchcs
dc.title.alternativeStudy of DNA-doxorubicine interaction by electrochemical methods on nanostructured electrodesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-24-09:48:26cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid65419en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:58:27en
sync.item.modts2021.11.22 22:59:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeFohlerová, Zdenkacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Chmelař, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Leinveber (člen) MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record