Show simple item record

Technology of production parts with a view to exploitation unconventional beam method (LASER)

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorŠebela, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:32:29Z
dc.date.available2018-10-21T20:32:29Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationŠEBELA, J. Technologie výroby součástky se zaměřením na využití nekonvenční paprskové metody (LASER) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.cs
dc.identifier.other12596cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2873
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na řešení kompletní technologie výroby dílu v podmínkách malé firmy, úzce specializované na použití technologie LASER. Úvodní část práce obsahuje rozdělení metody LASER dle různých kategorií. Zde je zmíněno, v kterých oblastech se laser používá a převážně jaké lasery se využívají v průmyslu. Hlavní část práce je zaměřena na návrh technologie výroby dílu zaměřený na konkrétní zařízení (TRUMATIC L 4030). Další část práce obsahuje bezpečnost práce z hlediska vymezení pojmů, provozu stroje a přehledu nebezpečí. V závěru práce je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení vyrobené součásti dle strojních časů a řezné délky.cs
dc.description.abstractThe diploma work is aimed to a the solution of a complete manufactoring technology of an unit in the conditions of a small company which is specialized in the LASER technology use. The introductory part of the work cantains the division of LASER method according to the different categories. There is mentioned in which fields laser is used and especially which kinds of lasers are used in the industry. The main part of the work is aimed to the scheme of the manufacturing technology of an unit which is focused on a concrete device (TRUMATIC L 4030). Further part of the work contains a safety of work from the standpoint of notions, machine operation and dangers review. In the conclusion of the work there is performed a technical and economical evaluation of the manufactured unit according to the machining times and the cutting length.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTechnologie výroby dílucs
dc.subjectLASERcs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectstrojní čascs
dc.subjectřezná délka.cs
dc.subjectManufacturing technology of an uniten
dc.subjectLASERen
dc.subjectsafety of worken
dc.subjectmachining timeen
dc.subjectcutting length.en
dc.titleTechnologie výroby součástky se zaměřením na využití nekonvenční paprskové metody (LASER)cs
dc.title.alternativeTechnology of production parts with a view to exploitation unconventional beam method (LASER)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-06-18-15:34:38cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid12596en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:47:45en
sync.item.modts2020.03.31 16:33:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKalivoda, Milancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Alexander Janáč, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) doc. Ing. Imrich Lukovics, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record