Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorSolař, Janen
dc.contributor.authorHradílková, Hanaen
dc.date.accessioned2018-10-21T16:10:24Z
dc.date.available2018-10-21T16:10:24Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHRADÍLKOVÁ, H. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other23186cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2978
dc.description.abstractTato diplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti VODNÍ DÍLA-TBD a.s. s využitím vybraných metod finanční analýzy v období let 2004-2008. Práce navrhuje možná řešení a opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace této společnosti v následujících letech.en
dc.description.abstractThe diploma thesis evaluates the financial situation of company VODNÍ DÍLA-TBD Inc. with use of selected methods of financial analysis during the period 2004-2008. The thesis proposes possible solutions and measures to improve the financial situation of this company in coming years.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzaen
dc.subjectfinanční ukazateleen
dc.subjectrentabilitaen
dc.subjectlikviditaen
dc.subjectaktivitaen
dc.subjectzadluženosten
dc.subjectFinancial analysiscs
dc.subjectfinancial ratioscs
dc.subjectprofitabilitycs
dc.subjectliquiditycs
dc.subjectactivitycs
dc.subjectinsolvencycs
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšeníen
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-09-15cs
dcterms.modified2010-01-27-10:45:04cs
thesis.disciplineEuropean Business and Financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23186en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 08:56:40en
sync.item.modts2019.05.18 03:54:02en
dc.contributor.refereePerutková, Lucieen
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record