Show simple item record

Resistance to fuel of asphalt mixtures

dc.contributor.advisorHýzl, Petrcs
dc.contributor.authorKoželuhová, Janacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:27:20Z
dc.date.available2019-05-17T06:27:20Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKOŽELUHOVÁ, J. Problematika vlivu úkapů ropných látek na hutněné asfaltové vrstvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.cs
dc.identifier.other75904cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30057
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou silniční přepravy nebezpečných látek, a to speciálně kapalných hořlavin. Rozebírá Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí z hlediska speciálních požadavků pro přepravu těchto látek. Zabývá se haváriemi cisteren a likvidací uniklých ropných látek. V praktické části je popsána práce na zkoušce odolnosti asfaltových směsí proti působení pohonných hmot, která byla provedena na několika skupinách asfaltových hutněných směsí zkoušených proti působení různých druhů paliv.cs
dc.description.abstractAim of the Master’s thesis is analysis of problems of the dangerous goods road transportation, especially transport of flammable liquids. It analyses the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road and its special requirements. Thesis also covers road tanker accidents and the removal of leaked petroleum products. In practical portion the work on resistance testing of asphalt mixtures against several types of fuel is presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPohonné hmoty (paliva) Nebezpečné látky Doprava Silniční přeprava Dohoda ADR Cisterna Havárie Odolnost asfaltových směsí Benzin Motorová nafta Bionaftacs
dc.subjectFuel Dangerous goods Transport Road transportation ADR European Agreement Tank Accident Resistivity of Asphalt mixtures Gasoline Diesel Biodieselen
dc.titleProblematika vlivu úkapů ropných látek na hutněné asfaltové vrstvycs
dc.title.alternativeResistance to fuel of asphalt mixturesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-29cs
dcterms.modified2014-03-17-08:31:13cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid75904en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:45:11en
sync.item.modts2019.05.18 23:26:05en
dc.contributor.refereeCSc, Vladimír Adamec,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record