Show simple item record

Nursing Home

dc.contributor.advisorKrálová, Zuzanacs
dc.contributor.authorKafková, Renatacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:24:51Z
dc.date.available2018-10-21T16:24:51Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKAFKOVÁ, R. Pečovatelský dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76237cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30245
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem pečovatelského domu. Budova je třípodlažní, nepodsklepená. Je navržena pro ubytování s trvalou péčí pro seniory. Kapacita je 46 osob. Celý objekt je řešený bezbariérově. Součástí je kuchyně s jídelnou i prádelna pro větší standard užívání. Hlavní vstup je orientován na severovýchod. Kolem objektu jsou navrženy zpevněné parkovací plochy pro hosty. Dále je objekt přístupný ze strany severozápadní a jihovýchodní. Budova je ukončena plochou střechou. Budova je navržena jako železobetonový skelet s výplňovým zdivem HELUZ. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována jako projekt pro provádění stavbycs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the proposal of a nursing building. The building is a three-storey and without a cellar. House is designed for accommodation with permanent care for seniors. The building is designed to accommodate up to 46 people. The whole of object is barrier – free. The component is kitchen with dinin room and laundry room for easily using. The main entrance is situated to the northeast. and the building is also accessible from the northwest and the southeast. There are paved guest parking areas around the buildings. The building have a flat roof. The buildings are as designed ferroconcrete skeleton with filling perimeter wall HELUZ. The work contains drawings and technical descriptions and it is composed as implementing project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPečovatelský důmcs
dc.subjectželezobetoncs
dc.subjectskeletcs
dc.subjectHELUZcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectbezbariérovýcs
dc.subjectprováděcí projektcs
dc.subjectnursing buildingen
dc.subjectferroconcreteen
dc.subjectskeletonen
dc.subjectHELUZen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectbarrier – freeen
dc.subjectimplementing projecten
dc.titlePečovatelský důmcs
dc.title.alternativeNursing Homeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-03cs
dcterms.modified2014-03-17-10:52:37cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76237en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:22:20en
sync.item.modts2020.03.31 14:46:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeZávorková, Kateřinacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record