Recent Submissions

 • Řízení projektů a financí ve výrobních podnicích České republiky 

  Zvejšková, Michaela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The purpose of submitted paper is to introduce expert public to the partial part of the dissertation thesis in the field of project management. The purpose of the work is to propose a model of financial ...
 • Rizikovost tržní pozice a její vliv na hodnotu beta koeficientu 

  Zinecker, Marek; Konečný, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This study tackles the questions, whether the betas of companies, that are in a riskier market position, are higher, lower or approximately the same compared to companies in a less risky position and ...
 • Identifikace faktorů ovlivňujících výkonnost podniku na bázi ROE v období 2003–2012 

  Strnadová, Michala; Karas, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Článek se zabývá identifikací kvantitativních faktorů majících vliv na výkonnost podniku měřenou ukazatelem ROE. Cílem článku je vysvětlit změny prostřednictvím změn dalších faktorů, které nastaly ...
 • Strukturované produkty na bázi komodit a jejich ekonomický význam 

  Rejnuš, Oldřich (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The article deals with issues of contemporary interconnecting of commodities market with financial investment instrument markets, with special regards to the influence of contemporary changes ...
 • Mezitransakční poplatek – konkurenceschopnost platebních nástrojů 

  Sládková, Jitka; Heralecký, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This study describes the markets of payment instruments. It focuses mainly on the systems of credit and debit cards. Authors identify key moments in theory used in this dilemma, called Tourist Test. ...
 • Soudobé integrační tendence finančních a komoditních trhů 

  Smolík, Kamil; Karas, Michal; Boček, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The main purpose of this paper is to analyze the integration between the various sectors of the commodity markets, equity index and bond index. Moreover there are also analyzed the risk and return ...
 • Organizační týmy: Propojení týmové diverzity, výkonnosti a spokojenosti 

  Senichev, Valery (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Diversity in the workplace is one of the biggest challenges in contemporary organisational studies. Understanding and effective management of diverse teams deserves greater concern in scientific ...
 • Užití vybraných nástrojů k naplnění zásad oceňování a opatrnosti 

  Pernica, Martin; Hanušová, Helena (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Organizations implementing economic activity in the Czech Republic are obliged to follow the binding written and unwritten legislation. Accounting entities are required to keep accounting records ...
 • Internalizace marketingu v českém managementu 

  Koudelka, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: When we explore the role of marketing concept in decisions of Czech management by direct interviewing, the problem of self projection can immerge as the influence of professional environment. Then ...
 • Workforce diversita studentů generace Y ekonomického zaměření 

  Kruntorádová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The current demographic trend brings changes such as declining birthrate, ageing of the population or the entry of a new generation of people in the labour market. This development naturally has an ...
 • Cenová elasticita poptávky jako nástroj pro plánování úspěšných akčních slev 

  Kučerová, Vladimíra; Zeman, Jaroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The article is based on the theory of price elasticity of demand. The theory brings the possibility of practical use in promotional discounts planning. Therefore the article is trying to utilize ...
 • Motivace zaměstnanců při tvorbě inovací v malém a středním podniku 

  Koudelková, Petra (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This work deals with innovative factors influencing the growth of small and medium enterprises. The most important are innovations. For successful innovation play significant role human resources. ...
 • Faktory ovlivňují elasticitu poptávky českého spotřebitele 

  Luňáček, Jiří; Meluzínová, Jana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The mission of economics in practical application can be described as an additional tool for the deeper understanding of the connection between market subjects. The price elasticity of demand is an ...
 • Dividendová strategie – součást behaviorální ekonomie 

  Fojtů, Kateřina; Škapa, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: Purpose of this paper is criticaly analyse the role of dividend by using knowledge from the field of behavioral economics. Concepts such as moral hazard and asymmetric information are associated ...
 • Využití zdrojů financování VaV ve vybraných podnicích odvětví elektrotechnického průmyslu 

  Bočková, Nina; Dočekalová, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This paper examines the impact of the Czech R&D Tax Incentives scheme on the number of Innovations and patenting. Czech R&D spending in business sector is low by OECD and EU Innovation standards. ...
 • Pilotní studie determinantů rozvoje MSP v Jihomoravském kraji: velikostní a odvětvová specifika 

  Bumberová, Veronika; Rosenberg, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This paper represents a pilot study examining determinants of the development of market active micro, small and medium sized enterprises (SMEs) in South Moravian Region (SMR). The reason is their ...
 • Souvislost mezi řízením vztahů k zákazníkům (CRM) a tržní orientací (MO) a vliv velikosti podniku a typu trhu na CRM a MO 

  Frejková, Daniela; Chalupský, Vladimír (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: This paper is concerned with Market Orientation (MO) and Customer Relationship Management (CRM). These two topics have been frequently explored in the field of corporate management and marketing. ...
 • Bariéry rozvoje malých a středních podniků 

  Hodinková, Monika; Svirák, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvoje malých a středních podniků (dále jen MSP) působících v České republice. Hlavním cílem tohoto příspěvku je zhodnotit současnou situaci MSP v České republice, identifikovat hlavní ...
 • Strategické aliance a výkonnost podniku v Jihomoravském kraji v průběhu finanční krize 

  Bartoš, Vojtěch; Estélyiová, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The objective of the article is to determine the impact of the financial crisis on South Moravian firms’ performance and find evidences of inter-firm alliances between firms. Methodology/methods: ...