Show simple item record

The analysis of dynamic effects acting on the turnout with a focus on structural condition

dc.contributor.advisorSmutný, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHajniš, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:41:36Z
dc.date.available2019-05-17T06:41:36Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHAJNIŠ, J. Analýza dynamických účinků působících na výhybky se zaměřením na stav konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.cs
dc.identifier.other76465cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/30350
dc.description.abstractTitul a jméno autora: Bc. Jan Hajniš Instituce: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební Ústav železničních staveb Veveří 331/95, 602 00 Brno Obor: Konstrukce a dopravní stavby Název práce: Analýza dynamických účinků působících na výhybky se zaměřením na stav konstrukce Vedoucí práce: Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Počet stran: cca 100 + přílohy Počet příloh: cca 340 Rok obhajoby: 2014 Podkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické analýzy (modelování), také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu (přímo v koleji). Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací matematického modelování často vychází ze značně zidealizovaných předpokladů. Proto je vhodné jednotlivé konstrukce ověřovat měřením. Náplní diplomové práce tedy bude experimentální analýza dynamických účinků působících na výhybkové konstrukce se zaměřením na stav konstrukce. Dynamické účinky jsou přitom nežádoucími fyzikálními jevy při provozu každé trati, a proto je nutné je co možná nejvíce redukovat. Výsledek této zkoušky proto pomůže pomocí softwarového programu a měřící soustavy přesněji určit výhody, nevýhody použití výhybkových soustav, nebo i navrhnout jejich vylepšení či dimenze.cs
dc.description.abstractAuthor´s name: Bc. Jan Hajniš School: Technical University - VUT, Brno Faculty of Civil Engineering Veveří 331/95, 602 00 Brno Program: Construction and Transportation Engineering Title: The Analysis of dynamic effects acting on the turnout with a focus on structural condition Consultant: Prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. Number of pages: about 100 + attachments Number of attachments: about 340 Year: 2014 This work describes the size and the process of dynamic effect – vibrations and shift – cockles in crossing panel and switch panels of the turnout constructions on steel and concrete sleepers in time and frequency domain. It compares the results of the measurement between these turnout constructions. Dynamic effects are undesirable physical phenomena for operation each train. It is therefore necessary to eliminate these phenomena as much as possible. The result of this test will by means of software programm and measuring set help to determine precisely the advantages and disadvantages of using both turnout constructions, or even to propose their improvements or dimensions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsnímačecs
dc.subjectposunycs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectgrafcs
dc.subjectdynamické namáhánícs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectsignálcs
dc.subjectvýhybkacs
dc.subjectpražeccs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectocelcs
dc.subjectdřevocs
dc.subjectsensorsen
dc.subjectshiften
dc.subjectvibrationsen
dc.subjectgraphen
dc.subjectdynamic stressen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsignalen
dc.subjectturnouten
dc.subjectsleeperen
dc.subjectfrequencyen
dc.subjectsteelen
dc.subjectwooden
dc.titleAnalýza dynamických účinků působících na výhybky se zaměřením na stav konstrukcecs
dc.title.alternativeThe analysis of dynamic effects acting on the turnout with a focus on structural conditionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-03cs
dcterms.modified2014-03-17-10:53:00cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav železničních konstrukcí a stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid76465en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 23:11:58en
sync.item.modts2021.11.22 22:30:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVukušič, Ivancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record