Recent Submissions

 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

  Svoboda, Petr
  Cílem práce bylo zanalyzovat studentský pohyb ve městě. Na základě těchto analýz zhodnotiti nejvhodnější místo pro umístění nové vědecké knihovny.
 • Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie 

  Kříž, Jan
  Návrh koncertního sálu v poloze Moravského náměstí, kde se do roku 1945 nacházel tzv. Německý dům s koncertním sálem. Návrhem jednoduchá, kvádrová hmota s celoprsklenuo, prolamovanou fasádou. Sál uvnitř dispozice, jakožto ...
 • Svratecké nábřeží v Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Hynková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svratky v Brně. Navazuje na předešlé dva semestry, kdy jsem vypracovala podrobné analýzy nábřeží a také navrhla drobné zásahy. Práce se snaží podpořit aktivity kolem řeky, aby lidi ...
 • Muzeum průmyslového dědictví v areálu bývalé textilní továrny v Prostějově 

  Horáková, Terezie
  Areál bývalého oděvního podniku OP Prostějov je výzvou pro budoucí generace, jak zajímavě zhodnotit dnes již nevyužívané budovy továrny z 50. let minulého století. V návrhu se počítá s novou městskou částí, která poskytne ...
 • Bydlení na Starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Novák, Václav
  Náplní práce je hledání nových forem bydlení pro sociálně vyloučené obyvatele ČR. Navržený soubor dvou budov se nachází na ulici Kopečné v městské části Starého Brna. Budovy jsou umístěny do bezprostřední blízkosti a jejich ...
 • Německý dům v Brně? 

  Svobodová, Hana
  Cílem práce je revitalizace Moravského náměstí v Brně; oživení paměti místa, zhodnocení jeho potenciálu vyprávět. Místo mohutného městského opevnění. Součást koncepce parkové městské okružní třídy. Monumentální Německý dům ...
 • Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality 

  Perglová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá vypracováním architektonické studie úprav vybrané lokality na území MPR Kroměříže. Návrh respektuje regulační plán města a požadavky památkové péče. Na vybrané ulici Vejvanovského byla zvolena ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Staneková, Miroslava
  Areál Brnenskej zbrojovky sa nachádza v blízkosti historického centra mesta v mestskej časti zábrdovice . V tesnej vzdialonosti pamiatkovo chránených budov, dôležitých ulíc alebo nábrežia rieky svitavy. jedná sa o rozsiahly, ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Smejkalová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro obnovu a rozvoj postindustriálního území továrního areálu Zbrojovka Brno. Na rozdíl od oficiálních studií jednorázové přestavby území na residenční čtvrť se ztotožňuje s ...
 • Schindlerova továrna 

  Duga, Libor
  Obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie na jednom místě, místě se silným příběhem více než 1100 zachráněných ...
 • MOSILANA BRNO 

  Cyrnerová, Jana
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie dřívějších areálů textilních továren a území podél ulice Křenová. Hlavním cílem je začlenění a rehabilitace současných staveb do organismu města a citlivé ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Koliště - Křenová 

  Podpleská, Jana
  Dostavba a přestavba urbanistické struktury města, blítko historického centra. Hlavní dva objekty jsou na nároží rušné křižovatky. První dům slouží jako policejní stanice, druhý jako administrativní budova.
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorazdova 

  Goluchová, Martina
  Nahrazení a doplnění stávající urbanistické struktury. Návrh městského polyfunkčního domu. Propojení Obilbího trhu a Špilberku.
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Zabadalová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie postindustriálního území továrního areálu Zbrojovka Brno. Hlavním motivem řešení je návrh dostavby, nové funkční využití a nové prostorové uspořádání s volbou ...
 • BRNĚNSKÉ PODZEMÍ – POTENCIÁL PRO VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA 

  Kopáčiková, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je transformace protiatomového krytu v centru města, který již neplní svou původní funkci a nemá zatím žádné jiné využití. Hlavním motivem řešení je začlenění podzemního krytu do struktury veřejných ...
 • Galerie Velké ceny města Brna 

  Sikora, Zbigniew
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo navázat na urbanistickou studií provedenou v rámci předchozího modulového ateliéru a vypracovat architektonickou studii objektu Galerie Velké ceny města Brna. Návrh byl podřízen ...
 • PROSTOROVÁ KULTIVACE KOLÁČKOVA NÁMĚSTÍ VE SLAVKOVĚ 

  Brázdová, Dana
  Projekt se snaží vrátit význam Koláčkova náměstí v rámci města. Úprava a vlastní oživení území dodá potřebný městotvorný prvek. Také funkční náplň novostaveb zvýší využivatelnost centra. Informační centrum, knihovna, ...
 • PROSTOROVÁ KULTIVACE MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

  Zlámal, Adam
  České Budějovice jsou krajské město jižních Čech. Založeny byly v roce 1265 na soutoku řek Vltavy a Malše. V současnosti mají 100 tisíc obyvatel. Historické jádro s ortogonální sítí ulic a čtvercovým hlavním náměstím je ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Liptáková, Jana
  Zámerom a úlohou práce je nájsť takú formu, priestorové usporiadanie a funkčné vzťahy školy, ktoré by vyhovovali súčasným vyučovacím trendom a potrebám. Návrh by mal nájsť taký typ školy, ktorý by zapadol do tohto špecifického ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Linderová, Ivana
  Zadaním diplomovej práce bolo navrhnúť komplex školských budov neďaleko historického centra mesta Ostrava, ktorý zahŕňa tri stupne vzdelávania, od deti predškolského veku až po stredoškolskú mládež. Hlavným cieľom projektu ...

View more