Recent Submissions

 • Revitalizace památkově chráněného objektu, Trenčín 

  Málek, Ivan
  Navrhnuté stavebné úpravy objektu majú za cieľ podporiť vertikálne funkčné členenie na verejné vybavenie v suteréne, komerčné priestory doplnené o administratívnu funkciu v menej exponovaných častiach stavby v prízemí a ...
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě 

  Svoboda, Petr
  Cílem práce bylo zanalyzovat studentský pohyb ve městě. Na základě těchto analýz zhodnotiti nejvhodnější místo pro umístění nové vědecké knihovny.
 • Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie 

  Kříž, Jan
  Návrh koncertního sálu v poloze Moravského náměstí, kde se do roku 1945 nacházel tzv. Německý dům s koncertním sálem. Návrhem jednoduchá, kvádrová hmota s celoprsklenuo, prolamovanou fasádou. Sál uvnitř dispozice, jakožto ...
 • Svratecké nábřeží v Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Hynková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá nábřežím řeky Svratky v Brně. Navazuje na předešlé dva semestry, kdy jsem vypracovala podrobné analýzy nábřeží a také navrhla drobné zásahy. Práce se snaží podpořit aktivity kolem řeky, aby lidi ...
 • Muzeum průmyslového dědictví v areálu bývalé textilní továrny v Prostějově 

  Horáková, Terezie
  Areál bývalého oděvního podniku OP Prostějov je výzvou pro budoucí generace, jak zajímavě zhodnotit dnes již nevyužívané budovy továrny z 50. let minulého století. V návrhu se počítá s novou městskou částí, která poskytne ...
 • Bydlení na Starém Brně - architektonicko urbanistická studie 

  Novák, Václav
  Náplní práce je hledání nových forem bydlení pro sociálně vyloučené obyvatele ČR. Navržený soubor dvou budov se nachází na ulici Kopečné v městské části Starého Brna. Budovy jsou umístěny do bezprostřední blízkosti a jejich ...
 • Německý dům v Brně? 

  Svobodová, Hana
  Cílem práce je revitalizace Moravského náměstí v Brně; oživení paměti místa, zhodnocení jeho potenciálu vyprávět. Místo mohutného městského opevnění. Součást koncepce parkové městské okružní třídy. Monumentální Německý dům ...
 • Městská památková rezervace Kroměříž – architektonicko–urbanistické řešení vybrané lokality 

  Perglová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá vypracováním architektonické studie úprav vybrané lokality na území MPR Kroměříže. Návrh respektuje regulační plán města a požadavky památkové péče. Na vybrané ulici Vejvanovského byla zvolena ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Staneková, Miroslava
  Areál Brnenskej zbrojovky sa nachádza v blízkosti historického centra mesta v mestskej časti zábrdovice . V tesnej vzdialonosti pamiatkovo chránených budov, dôležitých ulíc alebo nábrežia rieky svitavy. jedná sa o rozsiahly, ...
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Smejkalová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá návrhem strategie pro obnovu a rozvoj postindustriálního území továrního areálu Zbrojovka Brno. Na rozdíl od oficiálních studií jednorázové přestavby území na residenční čtvrť se ztotožňuje s ...
 • Schindlerova továrna 

  Duga, Libor
  Obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie na jednom místě, místě se silným příběhem více než 1100 zachráněných ...
 • MOSILANA BRNO 

  Cyrnerová, Jana
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie dřívějších areálů textilních továren a území podél ulice Křenová. Hlavním cílem je začlenění a rehabilitace současných staveb do organismu města a citlivé ...
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Koliště - Křenová 

  Podpleská, Jana
  Dostavba a přestavba urbanistické struktury města, blítko historického centra. Hlavní dva objekty jsou na nároží rušné křižovatky. První dům slouží jako policejní stanice, druhý jako administrativní budova.
 • Místo ve středu města? Brno – Lokalita Údolní – Gorazdova 

  Goluchová, Martina
  Nahrazení a doplnění stávající urbanistické struktury. Návrh městského polyfunkčního domu. Propojení Obilbího trhu a Špilberku.
 • ZBROJOVKA BRNO 

  Zabadalová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie postindustriálního území továrního areálu Zbrojovka Brno. Hlavním motivem řešení je návrh dostavby, nové funkční využití a nové prostorové uspořádání s volbou ...
 • BRNĚNSKÉ PODZEMÍ – POTENCIÁL PRO VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA 

  Kopáčiková, Zuzana
  Předmětem diplomové práce je transformace protiatomového krytu v centru města, který již neplní svou původní funkci a nemá zatím žádné jiné využití. Hlavním motivem řešení je začlenění podzemního krytu do struktury veřejných ...
 • Galerie Velké ceny města Brna 

  Sikora, Zbigniew
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo navázat na urbanistickou studií provedenou v rámci předchozího modulového ateliéru a vypracovat architektonickou studii objektu Galerie Velké ceny města Brna. Návrh byl podřízen ...
 • PROSTOROVÁ KULTIVACE KOLÁČKOVA NÁMĚSTÍ VE SLAVKOVĚ 

  Brázdová, Dana
  Projekt se snaží vrátit význam Koláčkova náměstí v rámci města. Úprava a vlastní oživení území dodá potřebný městotvorný prvek. Také funkční náplň novostaveb zvýší využivatelnost centra. Informační centrum, knihovna, ...
 • PROSTOROVÁ KULTIVACE MARIÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

  Zlámal, Adam
  České Budějovice jsou krajské město jižních Čech. Založeny byly v roce 1265 na soutoku řek Vltavy a Malše. V současnosti mají 100 tisíc obyvatel. Historické jádro s ortogonální sítí ulic a čtvercovým hlavním náměstím je ...
 • Škola, základ života - Soubor školských staveb v Ostravě na Černé louce 

  Liptáková, Jana
  Zámerom a úlohou práce je nájsť takú formu, priestorové usporiadanie a funkčné vzťahy školy, ktoré by vyhovovali súčasným vyučovacím trendom a potrebám. Návrh by mal nájsť taký typ školy, ktorý by zapadol do tohto špecifického ...

View more