Show simple item record

Fluorescence in hydrophilic polymers research

dc.contributor.advisorVenerová, Terezacs
dc.contributor.authorKotouček, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:37:16Z
dc.date.available2018-10-29T16:37:16Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOTOUČEK, J. Fluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2014.cs
dc.identifier.other67600cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31426
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím fluorescence ve studiu hydrofilních polymerů, konkrétně pak studiem polymeru polyvinylpyrrolidonu, karboxymethylcelulózy, hovězího sérového albuminu a hyaluronanu. Nejprve byla měřena intenzita fluorescence aniontové formy 3-hydroxynaftolové kyseliny, která podstupuje intramolekulární přenos protonu v excitovaném stavu, dále pak byla měřena anisotropie steady-state fluorescence 3-hydroxy naftolové kyseliny a také doba života této fluorescenční sondy. Z naměřených dat byla posuzována interakce sondy s hydratačním obalem polymeru ve vodném prostředí stanovením vazebné konstanty systému polymer – fluorescenční sonda. Byla zjištěna interakce aniontové formy sondy s hydratačním obalem polymeru hovězího albuminu (BSA), polyvinylpyrrolidonu (PVP) a karboxymethylcelulózy (CMC). U hyaluronanu nebyla prokázána interakce aniontu fluorescenční sondy s hydratačním obalem z důvodu repulze mezi nábojem sondy a hyaluronanem.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the use of fluorescence in the study of hydrophilic polymers such as polyvinylpyrrolidone, carboxymethylcellulose, bovine serum albumin, and hyaluronan. The first measurement was a fluorescence intensity of the anionic form of 3-hydroxy naphtholic acid which undergoes an intramolecular proton transfer in the excited state then the steady-state fluorescence anisotropy of 3-hydroxy naphtholic acid and also the lifetime of the fluorescent probe. The measured data were evaluated in terms of interaction of the fluorescence probe with hydration shell of polymer in an aqueous environment by determination of a binding constant of the system, polymer - fluorescent probe. The interaction between anionic form of the probe with polymer was found in BSA, PVP and CMC systems. There was no interaction of fluorescent probe with hydration shell of hylauronan due to charge repulsion between the probe and hyaluronan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSteady-state fluorescencecs
dc.subjectčasově rozlišená fluorescencecs
dc.subjectanisotropie fluorescencecs
dc.subjectESIPTcs
dc.subjecthyaluronancs
dc.subjectvazebná konstanta.cs
dc.subjectSteady-state fluorescenceen
dc.subjecttime-resolved fluorescenceen
dc.subjectfluorescence anisotropyen
dc.subjectESIPTen
dc.subjecthyaluronanen
dc.subjectbinding constant.en
dc.titleFluorescence ve výzkumu hydrofilních polymerůcs
dc.title.alternativeFluorescence in hydrophilic polymers researchen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-20-08:12:43cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67600en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:55:07en
sync.item.modts2021.11.22 12:20:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePilgrová, Terezacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defencePekař - příčiny neúspěšného stanovení s hyaluronanem, - volba koncentrace sondy Márová - praktické využití výsledků BP Diviš- vysvětlení jednotek 1/Mcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record