Show simple item record

Optimal layout proposal of technological workplaces in a small mechanical engineering company

dc.contributor.advisorŠtroner, Marekcs
dc.contributor.authorVávra, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:09:21Z
dc.date.available2019-04-03T22:09:21Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVÁVRA, J. Návrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71524cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/31978
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá optimalizací uspořádání technologických pracovišť ve firmě Petr Bližňák - Kovovýroba. Pro optimalizaci jsou použity metodiky technologického projektování. Procesu vlastního řešení návrhu předchází literární rešerše dané problematiky a vysvětlení základních pojmů v oblasti projektování. Dále následuje analýza vnitřního a vnějšího okolí firmy a zhodnocení současného stavu firmy. Návrhy variant řešení jsou podloženy kapacitním propočtem s ohledem na minimalizaci manipulačních vzdáleností a snižování výrobních nákladů. Závěrem byl proveden výběr nejvýhodnější varianty a její technicko-ekonomické zhodnocení.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the optimization of technological layout of workplaces in company Petr Bližňák – Metal Fabrication. For optimization are used methods of technological designing. Process of our solution proposal is preceded by a literature search of the issue and explanation of basic concepts in designing. It is followed an analysis of the internal and external environment of the company and assess the current state of the company. Proposals for solution variants are based on calculations of capacitance to minimize manipulation distances and reduce production costs. In conclusion have been selected most advantageous variant and its technical-economic evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjecttechnologické projektovánícs
dc.subjectanalýza firmycs
dc.subjectkapacitní propočetcs
dc.subjectuspořádání pracovišť.cs
dc.subjectOptimizationen
dc.subjecttechnological projecten
dc.subjectanalysis of companyen
dc.subjectcapacitive calculationen
dc.subjectarrangement of workplaces.en
dc.titleNávrh optimalizace technologických pracovišť v malém strojírenském podnikucs
dc.title.alternativeOptimal layout proposal of technological workplaces in a small mechanical engineering companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-26-10:53:05cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71524en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:19:53en
sync.item.modts2021.11.12 09:33:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDvořák, Milancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jakou metodu jste použil pro stanovení toku materiálu? 2. Přiblište Vámi navrženou SWOT analýzu. 3. Jaké byly ohlasy ve společnosti na základě Vámi navržených variant? 4. V práci se často odkazujete na normy, na jaké? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record