Show simple item record

High-Voltage Devices in Smart Power Technology

dc.contributor.advisorHégr, Ondřejen
dc.contributor.authorŠeliga, Ladislaven
dc.date.accessioned2019-05-17T03:28:57Z
dc.date.available2017-06-11cs
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠELIGA, L. Vysokonapěťové součástky v moderních bipolárních technologiích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other74262cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32074
dc.description.abstractTato práce se zabývá popisem základních vlastností LDMOS tranzistorů. V první části práce jsou rozebrány vlastnosti LDMOS tranzistorů, jejich základní parametry a techniky pro vylepšení parametrů těchto tranzistorů. V další části je rozebrána spolehlivost LDMOS tranzistorů, tato část popisuje bezpečnou pracovní oblast (SOA), injekci horkých nosičů (HCI) a negativní teplotní stabilitu (NBTI). Poslední teoretická část popisuje používané modely pro simulaci ESD událostí. Praktická část práce je zaměřena na simulaci základních parametrů PLDMOS a NLDMOS tranzistorů, porovnání simulovaných a změřených koncentračních profilů. Dále se práce zabývá simulacemi změny geometrických parametrů PLDMOS tranzistoru a vliv těchto změn na elektrické parametry. Poslední část práce tvoří TLP simulace, které zkoumají elektrické vlastnosti PLDMOS tranzistoru při použití jako ESD ochrana.en
dc.description.abstractThis work describes fundamental characteristics of LDMOS transistors. In the first part of work are described properties of LDMOS transistors, the basic parameters and techniques to improve parameters of transistors. The next section discusses the reliability of LDMOS transistors. This section describes the safe operating area (SOA), hot carrier injection (HCI) and negative bias temperature instability (NBTI). The last theoretical section describes models used to simulate ESD events. The practical part is focused on simulation of the basic parameters PLDMOS and NLDMOS transistors and comparison of simulated and measured concentration profiles. Furthermore the thesis deals with simulation of the impact of changes in geometrical parameters of the PLDMOS transistor and the impact of these changes on the electrical parameters. The last part contains TLP simulations which examines electrical properties of PLDMOS transistor when is used as ESD protection.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectTCADen
dc.subjectLDMOSen
dc.subjectESDen
dc.subjectsensitivity to geometrical parametersen
dc.subjectTCADcs
dc.subjectLDMOScs
dc.subjectESDcs
dc.subjectcitlivost k geometrickým parametrůmcs
dc.titleVysokonapěťové součástky v moderních bipolárních technologiíchen
dc.title.alternativeHigh-Voltage Devices in Smart Power Technologycs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-11cs
dcterms.modified2014-06-13-12:06:39cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid74262en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:44en
sync.item.modts2021.11.12 12:05:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBoušek, Jaroslaven
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (místopředseda) Ing. Tomáš Bžoněk (člen) Ing. Roman Prokop, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radovan Novotný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi s cílem a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky oponenta. Otázky v diskuzi: Bude tato technologie dále využívána v praxi?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record