Show simple item record

The Impact of Different Manufacturing Technologies and Thermal Processing of Groove Profiles on the Service Life of Ball Screws

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorDrábek, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:08:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:08:59Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationDRÁBEK, M. Životnost kuličkových šroubů při různém způsobu výroby a tepelného zpracování profilů valivých drah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72338cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32466
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o měření životnosti kuličkových šroubů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány tři základní metody výroby kuličkových šroubů – válcování, rotační okružování a broušení. Následně je popsáno tepelné zpracování kuličkového šroubu, a to indukční a laserové kalení. Praktická část je věnována provedení testů životnosti kuličkových šroubů a jejich vyhodnocení. Testy byly provedeny na dvou dvojicích kuličkových šroubů. První dvojice byla vyrobena odlišnou metodou výroby (okružováním a broušením) a následně indukčně zakalena. Druhá dvojice byla vyrobena broušením a následné tepelné zpracování bylo u každého šroubu odlišné (laserové a indukční kalení). Výsledky testů jsou následně vyhodnoceny dle mezinárodních standardů.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is ball screw service life measurement. Text is divided on two major parts, theoretical one and practical one. Theoretical part describes three basic methods of ball screws manufacturing – rolling, whirling and grinding. Subsequently, methods of heat treatment (inductive and laser hardening) are mentioned. Practical part is devoted to ball screw service life testing and evaluation of results. Tests were carried out on two sets of two ball screws. First set was manufactured by whirling and grinding followed by inductive hardening. Second set was manufactured by grinding followed by inductive hardening in one case and laser hardening in the second one. Test results were evaluated according to international standards.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKuličkový šroubcs
dc.subjectživotnostcs
dc.subjecttechnologie výroby kuličkového šroubucs
dc.subjecttechnologie tepelného zpracování kuličkového šroubucs
dc.subjectBall Screwen
dc.subjectService Lifeen
dc.subjectManufacturing Technologies of the Ball Screwen
dc.subjectThermal Processing of the Ball Screwen
dc.titleŽivotnost kuličkových šroubů při různém způsobu výroby a tepelného zpracování profilů valivých drahcs
dc.title.alternativeThe Impact of Different Manufacturing Technologies and Thermal Processing of Groove Profiles on the Service Life of Ball Screwsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-25-07:12:52cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid72338en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:18:23en
sync.item.modts2021.11.12 17:39:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJaroš, Alešcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) doc. Ing. Jaroslav Skopal, CSc. (člen) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak probíhalo broušení kuličkového šroubu? 2. Jak je definována životnost kuličkového šroubu? Jaké jste zvolil kritérium? 3. Kterou Vámi navrženou technologii by jste doporučil pro praxi? 4. Které Vámi navržená technologie je nejlevnější? 5. Jaké bylo předepnutí u kul. šroubů? 6. Přibližte technologii okružování. 7. Jak jste měřil a jak vyhodnocoval naměřené vibrace? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record