Show simple item record

Power-supply generating specified current pulses

dc.contributor.advisorŠotner, Romancs
dc.contributor.authorSvoboda, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:51:49Z
dc.date.available2018-10-21T21:51:49Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationSVOBODA, K. Zdroj generující definovatelné proudové impulzy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other73188cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/32514
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou generování definovatelných proudových impulzů v řádu jednotek ampér do odporové zátěže. Nejprve jsou zde rozebrány možné obvodové koncepce a jejich analogové řízení. Dále je navrhnuta a popsána výsledná sestava. Součástí práce jsou i simulace z programu PSpice a naměřené průběhy z osciloskopu, které dokládají funkčnost a parametry celé sestavy. Na závěr práce jsou shrnuty dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with generation of current impulses, which can be defined in range of few ampers, to resistive load. The first part of this project is focused on analysing of single circuit´s concepts and posibility of theirs analog control. The next part of this work describes whole setup of designed circuit. This thesis includes simulations from PSpice and signal snapshots from an oscilloscope, which prove the functionality and parameters of the whole device. Final section of this work discuss all results achieved during design proces.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectGenerátorcs
dc.subjectzdroj prouducs
dc.subjectdefinovatelný impulzcs
dc.subjectanalogové řízenícs
dc.subjectGeneratoren
dc.subjectcurrent sourceen
dc.subjectdefinable impulseen
dc.subjectanalog controlen
dc.titleZdroj generující definovatelné proudové impulzycs
dc.title.alternativePower-supply generating specified current pulsesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-18-09:59:23cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73188en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:01:05en
sync.item.modts2021.11.10 13:27:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePetržela, Jiřícs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Pokorný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) Doc. Ing. Josef Dobeš, CSc. (člen) Ing. Milan Motl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record