Show simple item record

Studies of molecular beams of organic materials

dc.contributor.advisorMach, Jindřichcs
dc.contributor.authorManiš, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:52:00Z
dc.date.available2019-04-04T04:52:00Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMANIŠ, J. Studium molekulárních svazků organických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other72736cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33422
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sestavením nízkoteplotní efuzní cely vhodné pro napařování organických materiálů. Je provedena kalibrace provozních teplot efuzní cely. Jsou provedeny depozice organického polovodičového materiálu a je proměřena morfologie povrchu vzniklých vrstev na AFM a SEM zařízení. Součástí práce je rešeršní studie shrnující poznatky o využití organických materiálů v polovodičovém průmyslu.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with assembling of low-temperature efussion cell which is suitable for deposition of organic materials. The calibration of operating temperature of effusion cell is performed. Depositions of organic semiconductor material are realized. Morphology of surface of thin film is studied in AFM and SEM microscope. In the paper background research on the utilization of organic materials in semiconductor industry is presented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEfuzní celacs
dc.subjectdepozicecs
dc.subjectorganické materiálycs
dc.subjectpolovodiče.cs
dc.subjectEfussion cellen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectorganic materialsen
dc.subjectsemiconductors.en
dc.titleStudium molekulárních svazků organických materiálůcs
dc.title.alternativeStudies of molecular beams of organic materialsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-06-26-14:01:13cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72736en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 19:06:53en
sync.item.modts2021.11.12 18:40:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePrůša, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record