Show simple item record

Design of the optofiber sensor system to monitoring change of length

dc.contributor.advisorMikel, Břetislavcs
dc.contributor.authorJelínek, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:23:44Z
dc.date.available2019-05-17T14:23:44Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJELÍNEK, M. Návrh optovláknového senzorového systému pro měření změn délky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other74198cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33995
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem a ověřením optovláknového senzorového systému pro měření změn délky, který je určen pro monitorování stavu kontejnmentů v jaderné elektrárně. Je zde popsán princip měření, jeho návrh a realizace první verze. Princip měření a funkčnost celého systému byla ověřena při měření speciálně připraveného železobetonového nosníku. Nosník byl připraven tak, aby simuloval chování kontejnmentu jaderné elektrárny. V rámci vývoje systému byly připraveny vláknové senzory s Braggovými mřížkami, které jsou pak využity pro měření.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis deals with design and verification of optical fiber sensor system for measuring changes of length. This system is designed to shape monitoring of the nuclear power plant containment. The principle of measurement, design and realization of the first version is described in the work. Principle of measurement and functionality of the whole system was verified by measurement of specially prepared reinforced concrete console. The console was prepared in the way to simulate behaviour of containment of the nuclear power plant. Within development of system there were prepared of optical fiber sensors with Bragg´s grattings which are later used for measurement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVláknové Braggovy mřížkycs
dc.subjectměření optických spektercs
dc.subjectoptovláknové senzory.cs
dc.subjectFiber Bragg gratingen
dc.subjectmeasurement of optical spectrumen
dc.subjectoptical fiber sensors.en
dc.titleNávrh optovláknového senzorového systému pro měření změn délkycs
dc.title.alternativeDesign of the optofiber sensor system to monitoring change of lengthen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-19-08:27:30cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74198en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:59:01en
sync.item.modts2021.11.12 20:10:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeStehlík, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Maschke, CSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále student odpovídal na otázky komise, ty byly kompletně vysvětleny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record