Show simple item record

MEMS Thermoelectric Generator for Aerospace Applications

dc.contributor.advisorHadaš, Zdeněken
dc.contributor.authorJanák, Luděken
dc.date.accessioned2018-10-21T16:51:01Z
dc.date.available2018-10-21T16:51:01Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJANÁK, L. MEMS termoelektrický generátor v letecké aplikaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71842cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34029
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vývojem autonomního zdroje elektrické energie založeného na MEMS termoelektrickém generátoru. Uvažovaný generátor bude následně použit pro napájení autonomní senzorické jednotky pro letecké aplikace. Systémový pohled na autonomní senzorickou jednotku zahrnuje senzor se zpracováním a přenosem dat, energy harvester (termoelektrický generátor), power management, akumulační prvek a autodiagnostiku. Všechny výše uvedené komponenty jsou v práci podrobně popsány. V úvodu práce je provedena široká rešerše existujících termoelektrických generátorů pro letecké aplikace. Následně jsou popsány základní teoretické poznatky z oblasti DC/DC měničů pro energy harvesting. Zvláštní pozornost je věnována metodám MPPT (Maximum Power Point Tracking). Jako základ pro vývoj napájení autonomní senzorické jednotky bylo provedeno množství simulací za pomoci nástroje MATLAB/Simulink Simscape. Pro identifikaci prametrů modelu posloužilo měření na speciálním přípravku. Praktická implementace teoreticky popsaných problémů je provedena na k tomuto účelu navrženém technologickém demonstrátoru. Závěrem je zhodnocena reálná využitelnost navržené technologie pro finální aplikaci v leteckém průmyslu.en
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the development of a power source based on the MEMS thermoelectric generator. The proposed power source should be used for supplying of an aircraft-specific autonomous sensor unit. System-level point of view on the autonomous sensor includes the sensor with data acquisition and transmission, energy harvester (thermoelectric generator), power management, energy storage element and self-diagnostics. All the above-mentioned components are described in detail. In the introductory part is provided the broad state-of-art review of aircraft-specific thermoelectric generators. Subsequently are explained the theoretical aspects of DC/DC converters for energy harvesting. The special emphasis is put on the Maximum Power Point Tracking (MPPT). As a basis for the autonomous sensor supply sensor unit design were performed various simulations using MATLAB/Simulink Simscape. The identification of model parameters is based on a measurement with special test bench. The practical implementation of theoretically outlined principles is illustrated on the purpose-designed technology demonstrator. The conclusion deals with an application of the presented technology in an aircraft-specific field and the associated issues.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttermoelektrický generátoren
dc.subjectDC/DC měničen
dc.subjectautonomní senzoren
dc.subjectenergy harvestingen
dc.subjectpower managementen
dc.subjectSimscapeen
dc.subjectMPPTen
dc.subjectMEMSen
dc.subjectTEGen
dc.subjectthermoelectric generatorcs
dc.subjectDC/DC convertercs
dc.subjectautonomous sensorcs
dc.subjectenergy harvestingcs
dc.subjectpower managementcs
dc.subjectSimscapecs
dc.subjectMPPTcs
dc.subjectMEMScs
dc.subjectTEGcs
dc.titleMEMS termoelektrický generátor v letecké aplikacien
dc.title.alternativeMEMS Thermoelectric Generator for Aerospace Applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-24-07:27:45cs
thesis.disciplineMechatronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechanikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71842en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:27:09en
sync.item.modts2021.11.12 14:54:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOpluštil, Vladimíren
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen) Ing. Bohumil Král, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Kriššák, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) RNDr. Vladimír Opluštil (člen)cs
but.defenceStudent v presentaci představil odborné komisi svou diplomovou práci. Po presentaci byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a student odpovídal na jejich dotazy. Komise celé jeho vystoupení hodnotila jako vcelku zdařilé, s několika nedostatky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record