Show simple item record

Analysis of Selected Indicators of Branches of Baierová spol. s.r.o.

dc.contributor.advisorKropáč, Jiřícs
dc.contributor.authorČupr, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T11:31:03Z
dc.date.available2019-05-17T11:31:03Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationČUPR, J. Analýza ukazatelů poboček firmy Baierová spol. s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other74118cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/34171
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů dvou poboček Baierová spol. s.r.o. a jejich porovnáním. Jsou zde obsaženy především ukazatele, které mají přímý vliv na finanční výsledky, a to tržby, počet zákazníků a nákup na jednoho zákazníka. Práce obsahuje teoretická východiska pro správnou analýzu a rozbor a dále praktickou část, kdy jsou tyto východiska uplatněna v praxi.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on analysis selected economics indicators of two subsidiaries of Baierová spol. s.r.o. company. Selected indicators has straight effect to financial results of company, like sales, number of customers and average sales to one customer. Thesis includes theoretical background for correct analysis and practical part, where is the theoretical background applied in real.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStatistikacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjecttrendycs
dc.subjectprognózacs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjecttesty statistických hypotézcs
dc.subjectstatisticsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjecttrendsen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecthypothesis testing staticen
dc.titleAnalýza ukazatelů poboček firmy Baierová spol. s.r.o.cs
dc.title.alternativeAnalysis of Selected Indicators of Branches of Baierová spol. s.r.o.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-27cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:40cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74118en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:54:12en
sync.item.modts2019.05.19 06:08:15en
dc.contributor.refereeKlučková, Martinacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record