Show simple item record

The use of qualitative modeling in solving problems associated with external credit rating

dc.contributor.advisorRejnuš, Oldřichcs
dc.contributor.authorKrejčíř, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:03:35Z
dc.date.available2019-06-14T11:03:35Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKREJČÍŘ, J. Užití kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other80063cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/36111
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/175884
dc.description.abstractDisertační práce pojednává o možnostech využití metod kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením. Metody kvalitativního modelování v praxi mohou pomoci v situacích, kdy je obtížná dostupnost všech relevantních kvantitativních dat. Tato metoda je doplněna statistickými metodami, především korelační analýzou. Externí ratingové hodnocení má úzkou souvislost s možností insolvence podnikatelského subjektu a následného bankrotu. V práci byly navrženy dva kvalitativní modely nabízející pohled na vzájemnou provázanost proměnných při možnosti bankrotu podniku. Vzhledem k přijatým právním úpravám byla také testována shoda ratingového hodnocení od různých externích ratingových agentur pomocí clusterové a korelační analýzy. Těchto znalostí bylo v různé míře využito při navržení kvalitativního modelu týkajícího se externího ratingového hodnocení, jenž je hlavním výstupem této disertační práce. Z výsledků modelu je možné určit scénáře dopadu regulace externího ratingového hodnocení na podnikatelský subjekt, investory, ale i regulatorní orgány.cs
dc.description.abstractThe doctoral dissertation studies applications of the methods of qualitative modelling to solve problems associated with external credit ratings. Qualitative modelling is a tool which can solve tasks under shortage of relevant information items. Correlation analysis is used if relevant data sets are available and complement the qualitative analysis. External credit rating assessments are closely related to possibilities of insolvency of business entities and the subsequent bankruptcies. Mutual interlinks of bankruptcy probabilities and qualitative models are presented in details. Two specific models are given. Due to the adopted legislative measures were also tested match of the ratings from a variety of external credit rating agencies using cluster and correlation analysis. The above mentioned results are used to develop a qualitative model of external credit ratings, which is the main outcome of this dissertation. The results of model scenarios of assessment of the influence of regulation external credit rating on the business entity, investors, as well as regulatory authorities are presented in details.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBankrotcs
dc.subjectkorelační analýzacs
dc.subjectkvalitativní modelovánícs
dc.subjectratingové hodnocenícs
dc.subjectscénáře.cs
dc.subjectBankruptcyen
dc.subjectcorrelation analysisen
dc.subjectcredit ratingen
dc.subjectqualitative modelingen
dc.subjectscenarios.en
dc.titleUžití kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocenímcs
dc.title.alternativeThe use of qualitative modeling in solving problems associated with external credit ratingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-11-21cs
dcterms.modified2014-11-26-13:30:00cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podniku - vcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid80063en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:03:35en
sync.item.modts2019.05.18 21:20:21en
dc.contributor.refereeKulhánek, Lumírcs
dc.contributor.refereeDohnal, Mirkocs
dc.contributor.refereeMyšková, Renátacs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record