Recent Submissions

 • Specifika finančního řízení holdingů 

  Ficbauer, David
  Hlavním cílem disertační práce je prozkoumat specifika řízení holdingů v podmínkách České republiky s akcentem na oblast finančního řízení. Přitom autor vychází z předpokladu, že přetrvávajícími důvody ke vzniku holdingu ...
 • Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu staveb 

  Jedličková, Lucie
  Disertační práce s názvem Efektivnost marketingových činností v přípravné fázi životního cyklu stavby se zabývá možností zefektivnění marketingových činností v rámci přípravy stavby. Hlavním cílem práce je na základě analýzy ...
 • Tax management v malých a středních podnicích 

  Hodinková, Monika
  Disertační práce pojednává o problematice řízení daňové povinnosti a vymezuje pojem tax management vzhledem k jeho využití u malých a středních podniků. Práce se dále zabývá současným pohled na řízení daňové povinnosti ...
 • Návrh predikčního modelu prodeje vybraných potravinářských komodit 

  Řešetková, Dagmar
  Disertační práce se obecně zaměřuje na využití nástrojů umělé inteligence v praxi a s ohledem na zaměření studia v oboru Řízení a ekonomika podniku na využití nástrojů umělé inteligence v praxi firemní, jako nástroje pro ...
 • Podpora výzkumu a vývoje: cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků 

  Bočková, Nina
  Disertační práce zkoumá možnosti zvýšení využívání nepřímé a přímé podpory na VV u malých a středních podniků působících v České republice, zařazených do odvětví zpracovatelského průmyslu zaměřeného na výrobu počítačů, ...
 • Náklady vlastního kapitálu jako měřítko rizik během životního cyklu podniku 

  Konečný, Zdeněk
  V této disertační práci je navržena metodika pro určení struktury rizik v závislosti na životním cyklu podniku se zohledněním citlivosti odvětví na hospodářský cyklus. Podíl provozního a finančního rizika je vypočten pomocí ...
 • Uplatnění nástrojů a metod strategického řízení 

  Afonina, Anna
  Cílem disertace je ověřit existenci vztahu mezi využitím analytických nástrojů strategického řízení a výkonností podniků. Za tímto účelem bylo třeba nejdříve definovat množinu analytických nástrojů strategického řízení, ...