Show simple item record

Design of the laboratory task for attack on fingerprint authentication

dc.contributor.advisorBurda, Karelcs
dc.contributor.authorSpurný, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:52:29Z
dc.date.available2019-04-03T22:52:29Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSPURNÝ, J. Návrh laboratorní úlohy k útoku na autentizaci otiskem prstu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other13976cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3668
dc.description.abstractTato práce pojednává o autentizaci osob prostřednictvím otisku prstu. Obsahuje základní typy snímačů otisku prstu a jejich principy fungování. V práci jsou shromážděny publikované útoky na tento druh biometrické autentizace a detailně popsány způsoby realizace těchto útoků. Na základě shromážděných a vyhodnocených informací je v praktické části navržen způsob realizace laboratorní úlohy. Při samotné realizaci byla snaha použít takové materiály a postupy , které jsou dosažitelné v běžné síti prodejen a použít dnes běžného vybavení výpočetní technikou . Byl tedy kladen důraz na realizaci laboratorní úlohy bez speciálních nástrojů a přístrojů. Praktická část detailně popisuje postupy získání a elektronické úpravy obrazce papilárních linií a způsob překonání optického snímače otisku prstu. Pro samotné ověření postupu výroby umělého prstu bylo realizováno celkem 12 kusů odlitků z hmoty Lukopren, které byly použity k útoku na optický snímač Microsoft Fingerprint Reader se 100% úspěšností. Na základě realizovaných pokusů s výrobou umělých odlitků byl navržen postup realizace laboratorní úlohy , který je hlavní částí této práce. Navržený postup byl prakticky ověřen v časovém limitu 90 min, kdy je nutno dodržení uvedené doby na realizaci celé úlohy s ohledem na vyučovací dobu.cs
dc.description.abstractThis thesis deal with personal fingerprint authentication and contains basic types of fingerprint readers included their principles of working. In this thesis are collected published attempts to this type of biometric authentication and in detail described way, how these attempts were realized . Realization of lab measurement is mentioned in practical part of thesis, is designed based on collected and evaluated information. Tendency for realization was to use materials and procedures which are available on market as well as computer technology. So no special equipment is needed for realization. Practical part describes in detail procedures for papillary lines capturing and their electronic processing. Described is also way to break through optical finger print sensor. For confirmation of procedure was made 12 artificial finger casts from Lukopren material. There casts were used to attempt on optical sensor Microsoft Fingerprint Reader with 100% success. Based on realized tests to produce artificial casts was proposed procedure for realization of laboratory measurement. This procedure is described in main part of this thesis. Proposed procedure has been confirmed in 90 minutes time limit, based on requirement to achieve time limit of school training session.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSnímač otisku prstucs
dc.subjectpapilární liniecs
dc.subjectútokcs
dc.subjectumělý prstcs
dc.subjectautentizace.cs
dc.subjectSensor fingerprinten
dc.subjectpapillary linesen
dc.subjectattacken
dc.subjectsynthetic fingeren
dc.subjectauthentication.en
dc.titleNávrh laboratorní úlohy k útoku na autentizaci otiskem prstucs
dc.title.alternativeDesign of the laboratory task for attack on fingerprint authenticationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-18cs
dcterms.modified2008-06-18-15:31:57cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid13976en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:57:45en
sync.item.modts2021.11.12 08:57:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVyoral, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) Ing. Stanislav Uchytil, Ph. D. (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kacálek (člen)cs
but.defenceDokážete zhodnotit, jak klesne úspěšnost realizace útoku, pokud by se prováděl na základě otisku ze skleničky tak, jak nám je tento typ útoku běžně prezentován ve filmech?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record