Show simple item record

Region tracking in ultrasound sequences

dc.contributor.advisorSlávik, Vladimírcs
dc.contributor.authorByrtus, Davidcs
dc.date.accessioned2019-03-30T02:29:18Z
dc.date.available2019-03-30T02:29:18Z
dc.date.created2016cs
dc.identifier.citationBYRTUS, D. Metoda ‘sledování regionů’ pro analýzu ultrazvukových sekvencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.cs
dc.identifier.other86975cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38137
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá ultrasonografickým kontrastním vyšetřením, které se provádí za účelem hodnocení perfuze tkání a neinvazivní ultrazvukovou metodou spekle tracking, překonávající nedostatky dopplerovských metod, sloužící ke snímání pohybu tkání.cs
dc.description.abstractThesis deals with ultrasonographic contrast examinations, that are performed to assess tissue perfusion and non-invasive ultrasound method speckle tracking, overcoming the weaknesses of Doppler techniques used to scanning the movement of the tissue.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDopplerův jevcs
dc.subjectharmonické zobrazenícs
dc.subjectkontrastní látkycs
dc.subjectmikrobublinacs
dc.subjectmechanický indexcs
dc.subjectSpekle trackingcs
dc.subjectBlock-matchingcs
dc.subjectSinghs algoritmuscs
dc.subjectDoppleren
dc.subjectharmonic imagingen
dc.subjectcontrast agentsen
dc.subjectmicrobubblesen
dc.subjectmechanical indexen
dc.subjectSpeckle trackingen
dc.subjectBlock-matchingen
dc.subjectSinghs algorithmen
dc.titleMetoda ‘sledování regionů’ pro analýzu ultrazvukových sekvencícs
dc.title.alternativeRegion tracking in ultrasound sequencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2016-06-07cs
dcterms.modified2016-06-10-12:57:21cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86975en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:45:54en
sync.item.modts2020.03.31 15:42:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHarabiš, Vratislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (místopředseda) MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Jiří Jan položil otázku: Nakreslete schéma simulátoru proudící krve a popište experiment a jeho cíl a výsledky. Student neodpověděl na položenou otázku ani s pomoci komise. Ing. Harabiš položil otázku: Víte čím jsou dány spekle v UZV obraze? Na čem závisí? Budou se měnit spekle, pokud jsou všechny vlivy konstantní? Student odpověděl na položenou otázku s výraznou pomoci komise. doc. Hofr položil otázku: Vysvětlete základní cíl a popis Vaší práce laikovy. Jaký je průtok krve srdcem. Student odpověděl na položenou otázku s výraznou pomoci komise.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record