Show simple item record

Sound Detection System

dc.contributor.advisorHynčica, Ondřejcs
dc.contributor.authorSaprykin, Yaroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:00Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:00Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationSAPRYKIN, Y. Systém pro detekci zvuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other85544cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39177
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na vytvoření systému pro detekci zvuku. Vytvoření jednoduchého algoritmu detekcí rozbití skla založeném na FFT a Goertzel algoritmech. Častí praktické realizací algoritmu je aplikace FIR filtru. Seznámení s metodou DTW a ověření teoretických poznatků na příkladu porovnání zvukových vzorků ptáků. Implementace vytvo řeného algoritmu detekcí rozbití skla do mikrokontroléru na vývojové desce FRDM-KL25Z od firmy Freescale. Koncovým stupněm systému je návrh a praktická realizace modulu s elektretovým mikrofonem. Implementace algoritmu detekcí v C++.cs
dc.description.abstractBachelor thesis is focused on the developing sound detection system. Developing simple algorithm of detection breaking glass based on FFT and Goertzel algorithms. Part of practice realization of algorithm is application FIR filter. Acquaintance with the method DTW and verification of theoretical knowledges on the example of comparison sound samples of birds. Implementation of created algorithm of breaking glass detection to microcontroller based on development platform FRDM-KL25Z by Freescale. Terminal equipment of system are designed a practical realization module with electet microphone. Detection algorithm implementation in C++.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdetekce zvukucs
dc.subjectsystém rozpoznávání zvukucs
dc.subjectalgoritmus detekcecs
dc.subjectrozpoznávání zvukucs
dc.subjectalgoritmus detekcí rozbití sklacs
dc.subjectalgoritmus rozpoznávání rozbití sklacs
dc.subjectdetekce sklacs
dc.subjectrozpoznávání sklacs
dc.subjectmodul s mikrofonemcs
dc.subjectelektretový mikrofoncs
dc.subjectGoertzel algoritmuscs
dc.subjectFFTcs
dc.subjectDTW.cs
dc.subjectsound detectionen
dc.subjectsound detection systemen
dc.subjectdetection algorithmen
dc.subjectsound recognitionen
dc.subjectbreaking glass detection algorithmen
dc.subjectbreaking glass recognition algorithmen
dc.subjectglass detectionen
dc.subjectmodule with microphoneen
dc.subjectelectret microphoneen
dc.subjectGoertzel algorithmen
dc.subjectFFTen
dc.subjectDTW.en
dc.titleSystém pro detekci zvukucs
dc.title.alternativeSound Detection Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-18-08:51:23cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid85544en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:58:45en
sync.item.modts2021.11.12 09:05:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHorák, Karelcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil bakalářskou práci s výhradami.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record