Show simple item record

Investigation of the flow characteristics of bone cements during cementation.

dc.contributor.advisorJančář, Josefen
dc.contributor.authorZezula, Miroslaven
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:21Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:21Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationZEZULA, M. Analýza tokových vlastností kostních cementů během tvrdnutí. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24941cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3944
dc.description.abstractV dnešní době se chirurgové zajímají o vliv viskozity kostních cementů na jejich penetraci do kosti při úplné kostní náhradě. Penetrace cementu závisí na jeho viskozitě, času vsunutí protézy, době tvrdnutí, atd. Viskozita je určena chemickým složením, teplotou a poměrem monomeru a prášku. V této práci bude porovnávána viskozita a penetrace vysoko- a nízko- viskózních cementů. Viskozita bude měřena dvěma modely. V prvním modelu je hrot s konstantní rychlostí vtlačován do cementu. V druhém modelu je cement vytlačován z kapiláry konst. rychlostí. Penetrace cementu po vstříknutí do kosti bude měřena pomocí rentgenu.en
dc.description.abstractNowadays surgeons concern of the effect of viscosity of cement on cement penetration in the total joint replacement. Cement penetration depend on cement viscosity, prosthesis insertion time, cement curing time etc. The viscosity of bone cements is determined by the chemical composition, the temperature and the powder to monomer ratio. In this study will compaired viscosity and penetration into the bone of high and low viscosity cements. Viscosity will measured by two models. In first model the rod is insered in the cement with constant speed. In second model the cement is injected out from a syringe with constant speed. Cement penetration after injection into the bone will be measured by X-ray.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKostní cementen
dc.subjectpolymethylmethakrylát (PMMA)en
dc.subjectviskozitaen
dc.subjecttokové vlastnosti.en
dc.subjectBone cementcs
dc.subjectpolymethylmethacrylate (PMMA)cs
dc.subjectviscositycs
dc.subjectflow characteristics.cs
dc.titleAnalýza tokových vlastností kostních cementů během tvrdnutí.en
dc.title.alternativeInvestigation of the flow characteristics of bone cements during cementation.cs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-09cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:11cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24941en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:43:02en
sync.item.modts2020.03.30 22:47:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePoláček, Petren
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomant zpracoval svou diplomovou práci v průběhu stáže v rámci pragramu Erasmus na univerzitě ve švédském Lundu. Práce se zabývá srovnáním reologických a zpracovatelských vlastností komerčních kostních cementů na bázi PMMA. Prezentace práce napsané ve velmi dobré angličtině byla jasná a po formální i obsahové stránce splnila požadavky na diplomovou práci. Na dotazy oponenta i členů komise odpověděl diplomant správně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record