Show simple item record

Design and production of experimental axle part

dc.contributor.advisorZemčík, Oskarcs
dc.contributor.authorVolfík, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:15Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:15Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationVOLFÍK, J. Návrh a výroba experimentálního dílu nápravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83855cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40053
dc.description.abstractNáplní této diplomová práce je návrh konstrukce a volba vhodného materiálu horního dílu těhlice pro závodní automobil, vyrobeného metodou 3D FDM tisku s eventuální možností nahrazení dílu stávajícího, vyrobeného klasickou formou CNC obrábění. Varianty experimentálního dílu jsou podrobeny analýze MKP, porovnány z hlediska koeficientu bezpečnosti, a je vybrána nejvhodnější konstrukce. Zvolená varianta modelu je v závěru porovnána s již stávajícím dílem, který byl také podroben analýze MKP.cs
dc.description.abstractThe content of this diploma thesis is a design of construction and selection of suitable material for upper-carrier part used for racing vehicle, produced by FDM 3D printing with the alternative option to replace an existing part, which was produced by conventional technique of CNC machining. Various versions of the experimental part are analyzed by FEM and compared in terms of safety coefficient with target to select the most appropriate construction design. The chosen version of the model is at the end compared with already existing part, which was also analyzed by FEM.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttěhlicecs
dc.subjectMKPcs
dc.subject3D tiskcs
dc.subjectFDMcs
dc.subjectultemcs
dc.subjectcarrieren
dc.subjectFEMen
dc.subject3D printen
dc.subjectFDMen
dc.subjectultemen
dc.titleNávrh a výroba experimentálního dílu nápravycs
dc.title.alternativeDesign and production of experimental axle parten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2015-06-24-14:36:29cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83855en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:57:46en
sync.item.modts2020.04.01 03:03:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSlaný, Martincs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (člen) doc. Ing. Dušan Štekláč, CSc. (člen) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jakým způsobem by probíhaly ekonomické propočty výroby? Jak se stanovuje porovnávací napětí? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record