Show simple item record

The circulation of cobalt in the environment

dc.contributor.advisorSommer, Lumírcs
dc.contributor.authorCharuza, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:27:03Z
dc.date.available2019-05-17T13:27:03Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationCHARUZA, M. Koloběh kobaltu v životním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4052
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá významem kobaltu v životním prostředí, zejména jako součásti vitaminu B12. Vitamin B12 je komplex, který je nezbytný pro správnou tvorbu červených krvinek a DNA, kromě toho ovlivňuje spoustu dalších procesů v organismech. Kobalt tvoří mnoho komplexních sloučenin, které jsou zmíněny v této práci. Nejčastější oxidační čísla kobaltu ve sloučeninách jsou +II a +III. Ve druhé části je popsáno spektrofotometrické stanovení kobaltu vhodnými činidly. Existuje celá řada spektrofotometrických činidel, kterými lze stanovit kobalt ve vzorku. Nejčastěji používaná spektrofotometrická činidla pro stanovení kobaltu jsou 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR), 1-(2-pyridylazo)-2-naftol (PAN), 2-(5-brom-2-pyridylazo)-5-diethylaminofenol (5-Brom-PADAP), 4-(2-thiazolylazo)resorcinol (TAR) a 2-(2-thiazolylazo)-4-methoxyfenol (TAMP). Všechna tato činidla jsou heterocyklická azobarviva, na které se kobalt váže koordinačně kovalentní vazbou a tvoří s nimi stabilní komplex.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with importance of cobalt in the environment, especially as a component of B12 vitamin. Vitamin B12 is a complex, that is necessary for proper formation of blood corpuscules and DNA, except that affects many others procesess in the body. Cobalt forms many complex compounds, which are discussed in this work. The most common oxidation number in compounds are +II and +III. The second part describes spectrophotometric determination of cobalt with suitable reagents. There are a lot of spectrophotmetric reagents for cobalt determination in a sample. The most widely used spectrophotometric reagents for determination of cobalt are 4-(2-pyridylazo)resorcinol (PAR), 1-(2-pyridylazo)-2-naphtol (PAN), 2-(5-Brom-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenol (5-Brom-PADAP), 4-(2-thiazolylazo)resorcinol (TAR) a 2-(2-thiazolylazo)-4-methoxyphenol (TAMP). All of theese reagents are heterocyclic azodyes. Cobalt is bonded on this azodyes by coordination covalent bond and forms stable complex.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkobaltcs
dc.subjectvitamin B12cs
dc.subjectspektrofometriecs
dc.subject4-(2-pyridylazo)resorcinolcs
dc.subject1-(2-pyridylazo)-2-naftolcs
dc.subject2-(5-Brom-2-pyridylazo)-5-diethylaminofenolcs
dc.subject4-(2-thiazolylazo)resorcinolcs
dc.subjectcobalten
dc.subjectvitamin B12en
dc.subjectspectrophotometryen
dc.subject4-(2-pyridylazo)resorcinolen
dc.subject1-(2-pyridylazo)-2-naphtolen
dc.subject2-(5-Brom-2-pyridylazo)-5-diethylaminophenolen
dc.subject4-(2-thiazolylazo)resorcinolen
dc.titleKoloběh kobaltu v životním prostředícs
dc.title.alternativeThe circulation of cobalt in the environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2011-04-15-13:15:12cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid24950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:06:50en
sync.item.modts2019.05.19 01:20:27en
dc.contributor.refereeMládková, Zuzanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record