Show simple item record

Creating a Storage System in the Selected Company

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorJaníček, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:11:43Z
dc.date.available2019-04-04T01:11:43Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationJANÍČEK, J. Tvorba skladového systému ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other86111cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/40903
dc.description.abstractTato Diplomová práce je rozšíření mé předešlé Bakalářské práce, hodnotí logistický rámec a implementaci skladového systému ve společnosti DHL Supply Chain s.r.o. a jeho zákazníka Gross. Klade důraz na procesy a jejich optimalizaci ve skladech. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky logistiky, dodavatelských řetězců, skladování, procesní řízení, SWOT analýza, výzkum spokojenosti zaměstnanců a informační a komunikační technologie. V praktické části jsou rozpracovány procesy do procesních map, porovnání skladovacích systémů, průběh implementace nového skladovacího systému a spokojenost zaměstnanců. Výsledkem těchto poznatků je zhodnocení implementace SAPu a navržení navázání na předešlou produktivitu.cs
dc.description.abstractThis Master thesis is an extension of my previous Bachelor´s thesis evaluating logistical framework and implementation of the warehouse management system at DHL Supply Chain s.r.o. and their customer Gross. It emphasizes the processes and optimization in stocks. The theoretical part describes the characteristics of the logistics, process maps, supply chain, SWOT analysis, employee satisfaction and information and communication technologies. In the practical part there are two processes developed into process maps, comparison of storage systems, new warehouse management system implementation progress and employee satisfaction. The result of these findings is the evaluation of the implementation of SAP and to propose a follow-up on the previous productivity.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLogistikacs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprocesní mapacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectimplementacecs
dc.subjectSAPcs
dc.subjectLogisticsen
dc.subjectprocessen
dc.subjectprocesses mapsen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectimplementationen
dc.subjectSAPen
dc.titleTvorba skladového systému ve vybrané firměcs
dc.title.alternativeCreating a Storage System in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-17-10:17:47cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86111en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:59:58en
sync.item.modts2020.03.30 21:38:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVejvoda, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen)cs
but.defencePoznámka: Název v zadání diplomové práce se částečně neshoduje s názvem v bibliografickém záznamu. Oponent: Jak výstavba mezaninu ovlivní fungování skladu, cena, návratnost. Implementace nového informačního systému, návratnost, mzdové náklady. Motivace zaměstnanců během implementace. Bc. Janíček otázky zodpověděl. Ing. Bednář: Využití regálů. Prof. Dohnal: Poloautomatizace. Odhad návratnosti - proč taková variabilita. Dr. Chvátalová: Environmentální informační systém.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record