Show simple item record

Calculation of speech rate

dc.contributor.advisorMekyska, Jiřísk
dc.contributor.authorGaláž, Zoltánsk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:50:51Z
dc.date.available2019-04-03T22:50:51Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationGALÁŽ, Z. Výpočet tempa řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other40360cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/4555
dc.description.abstractV rámci semestrálnej práce bol navrhnutý systém výpočtu tempa reči. Tento systém pozostáva z niekoľkých blokov, ako sú bloky predspracovania signálu a jeho segmentácie na menšie časti, blokov výpočtu príznakov a blokov vektorovej kvantizácie a nakoniec blokov samotné-ho výpočtu tempa. V prvom kroku je teda úprava vstupného rečového signálu na podobu vhodnú pre extrakciu príznakov. Príznaky sú ďalej priradené príslušným centroidom. Miesto zmeny centroidu označuje zmenu hlásky. Systém takto zaznamená hranice jednotlivých hlá-sok obsiahnutých v reči a vypočíta tempo.sk
dc.description.abstracthis semestral thesis deals with a design of system for calculating the rate of speech. The sys-tem consists of several block, such as signal pre-processing block and its segmentation into smaller parts, block of the feature calculation, block of the feature vector quantization and finally block calculating the actual rate. The first step is a change of the input speech signal into a form suitable for the feature extraction. In next step these features are assigned to the calculated centroids. The change of centroid means change of phonemes. The system will record the following boundaries of fonems contained in speech and calculates its rate.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRečový signálsk
dc.subjecttemposk
dc.subjectpredspracovaniesk
dc.subjectsegmentáciask
dc.subjectkrátkodobá analýzask
dc.subjectpríznakysk
dc.subjectvektoro-vá kvantizáciask
dc.subjectcentroidsk
dc.subjectK-means.sk
dc.subjectSpeech signalen
dc.subjectrateen
dc.subjectpre-processingen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectshort-time analysisen
dc.subjectfeaturesen
dc.subjectvector quanti-zationen
dc.subjectcentroiden
dc.subjectK-means.en
dc.titleVýpočet tempa řečisk
dc.title.alternativeCalculation of speech rateen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:55cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid40360en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:02:11en
sync.item.modts2020.03.30 13:42:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSmékal, Zdeněksk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (člen) Ing. Filip Buršík (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Ing. Hicham Atassi, Ph.D. (člen) Ing. Peter Stančík (člen)cs
but.defenceJaké znáte detektory řečové aktivity (VAD), a které z nich byly použity ve Vaší práci? - Detektory založené na energii, počtu průchodů nulovou úrovní, HNR atd. Jak se při detekci tempa řeči projeví změna časového okna? Například, jaký je rozdíl, když použijete pravoúhlé okno nebo Hammingovo okno? - Student problematiku dostatečně objasnil.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record