Show simple item record

Electronic Flight Bag for IPad

dc.contributor.advisorChudý, Petercs
dc.contributor.authorČerný, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-06-23T08:19:28Z
dc.date.available2020-06-23T08:19:28Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationČERNÝ, T. Electronic Flight Bag pro IPad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other88592cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52206
dc.description.abstractTato práce se zabývá systémy EFB, jejich standardy, typy a využitím v praxi. Popisuje návrh a implementaci aplikace pro Apple iPad, pomocí které je možné jej použít jako EFB pro české piloty všeobecného letectví. Reálné využití takové aplikace spočívá v usnadnění předletové přípravy a provedení letu nahrazením papírových dokumentů a implementací užitečných funkcí. Jedná se například o čtení leteckých předpisů a manuálů, získávání a zobrazení informací o počasí a o změnách v letovém provozu, interaktivní výpočty důležitých veličin nebo leteckou navigaci. cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the EFB systems, its standards, types and modes of operation. It describes the design and implementation of an Apple iPad application, intended to be used as an EFB by the Czech general aviation pilots. The real utilization of such application allows for simplification of the preflight check and safe execution of flight while removing the usual load of paper documents from the cockpit. This is achieved through a SW im- plementation of operationally attractive functions. It could be for example: searching in regulations and pilot's handbooks, acquisition and viewing of meteorological informations and recent changes in air traffic, interactive calculation of important parameters or flight navigation. en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectEFBcs
dc.subjectElectronic Flight Bagcs
dc.subjectiPadcs
dc.subjectiOScs
dc.subjectXcodecs
dc.subjectObjective-Ccs
dc.subjectletectvícs
dc.subjectEFBen
dc.subjectElectronic Flight Bagen
dc.subjectiPaden
dc.subjectiOSen
dc.subjectXcodeen
dc.subjectObjective-Cen
dc.subjectaviationen
dc.titleElectronic Flight Bag pro IPadcs
dc.title.alternativeElectronic Flight Bag for IPaden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-25cs
dcterms.modified2020-05-10-16:11:59cs
thesis.disciplinePočítačová grafika a multimédiacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid88592en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:15:01en
sync.item.modts2021.11.12 09:56:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereeDittrich, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Adam Rogalewicz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Igor Szőke, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Vašíček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A. Otázky u obhajoby: Bylo při návrhu aplikace počítáno s udržovaním mapy a leteckých prostorů? cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record